8/07/2561

คีมตัดสายไฟ ROBIN'S TOOLS

คีมตัดสายไฟ ROBIN'S TOOLS
คีมตัดสายไฟ CABLE CUTTERS

ตัด...ดี ปอก...เร็ว ย้ำ...แน่น เจาะ...ดัด...ปั้ม ง่าย
เครื่องมือทุกตัวรับประกัน และทดสอบก่อนส่งมอบ
สินค้าคุณภาพ ขนาดและมาตรฐาน TISCC-22
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 25 มม
ความยาว Length : 165 MM.
น้ำหนัก Weight : 0.19 KGS
ราคา 600 บาท

CC-60
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 70 มม
ความยาว Length : 235 MM.
น้ำหนัก Weight : 0.38 KGS
ราคา 690 บาทCC-80
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 95 มม
ความยาว Length : 320 MM.
น้ำหนัก Weight : 0.73 KGS
ราคา 2,250 บาท
CC-250
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม
ความยาว Length : 600 MM.
น้ำหนัก Weight : 1.54 KGS
ราคา 3,500 บาท


  

 AF-22
คีม-กรีด-สายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 25 มม
ความยาว Length : 160 MM.
น้ำหนัก Weight : 0.17 KGS
ราคา 490 บาทKL-125
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 120 มม
ความยาว Length : 350 MM.
น้ำหนัก Weight : 0.75 KGS
ราคา 1,125 บาทKL-250
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม
ความยาว Length : 320 MM.
น้ำหนัก Weight : 0.73 KGS
ราคา 2,375 บาทKL-500
คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 500 มม
ความยาว Length : 690 MM.
 
น้ำหนัก Weight : 2.45 KGS
 
ราคา 3,625 บาท

 ติดต่อสอบถาม ราคาสินค้าได้ที่   
(ฝ่ายขาย ) 02-330-8379
มือถือ. 085-6994393, 089-7736115

ไม่มีความคิดเห็น: