8/07/2561

แบตเตอรี่ NV เป็นแบตเตอรี่แห้ง แบบปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

 แบตเตอรี่ NV

 เป็นแบตเตอรี่แห้ง   แบบปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งในมุมเอียง
ตะแคง ทิศทางใดก็ได้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเช่น
รถไฟฟ้า-โฟล์คลิฟท์-รถกอล์ฟ-ไฟฟ้าแสงสว่าง-EXIT Light-Emergency Light-ระบบโทรศัพท์
 PABX-เครื่องมือวัดต่างๆ และ เครื่องสำรองไฟ UPS ไม่เหมาะที่จะใช้กับรถยนต์ ที่มีการดึงพลังงาน
อย่างรุนแรงขณะสตาร์ทรถ จะมีขั้วและสายไฟขนาดใหญ่ และติดตั้งใช้งานในที่อุณหภูมิสูง     
 การประจุแบตเตอรี่ ควรอยู่ที่ 10% ไม่เกิน 25% ของขนาดพิกัดกระแสแบตเตอรี่ ควรใช้เครื่องชาร์จ
แบบแรงดันคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟต่ำ การเก็บแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ใช้
ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไห้เต็ม และนำมาตรวจเช็ค ชาร์จไฟไห้เต็มทุกๆ ระยะเวลา เดือน
และควรเก็บในที่มีอุณหภูมิ 20-25°C

     อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จะถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 5-6 ปี
หรีอ 10-15 ปี แล้วแต่ชนิดและขนาด อุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่กำหนด 20-25 oC
 เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 20°C จะทำไห้อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ลดลง และปัจจัยหลักอีกอย่างคือ จำนวนรอบการใช้งาน และค่า
การคายประจุ หากมีการ    ใช้งานและค่าการคายประจุสูงDOD (Depth Of Discharge ) 
ของความจุแบตเตอรี่ จะมีผลให้รอบการใช้งานลดลงด้วย  ดังนั้นการเลือกใช้แบตเตอรี่
ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นสำคัญเพื่อจะได้ประมาณการอายุการใช้งานได้ MP 2.8-6

SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 2.8 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 97 mm
Length 66 mm
Width 33 mm
Weight Approx.0.6 kg
Spacial Price 220.00 Bath


MP 4.5-6

SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 4.5 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 99 mm
Length 70 mm
Width 49 mm
Weight Approx.1.0 kg
Spacial Price 275.00 Bath
MP 7.0-6
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 7.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 98 mm
Height 94 mm
Length 151 mm
Width 35 mm
Weight Approx.1.2 kg
Spacial Price 485.00 Bath


MP 9.0-6


SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 9.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 116 mm
Height 109 mm
Length 98 mm
Width 57 mm
Weight Approx.1.4 kg
Spacial Price 375.00 Bath

MP 11.0-6

SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 11.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 98 mm
Height 95 mm
Length 150 mm
Width 50 mm
Weight Approx.2.0 kg
Spacial Price 560.00 Bath


MP 4.5-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 4.5 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 106 mm
Height 102 mm
Length 89 mm
Width 70 mm
Weight Approx.1.9 kg
Spacial Price 510.00 Bath


MP 7.2-12

 
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 7.2 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 93 mm
Length 151 mm
Width 65 mm
Weight Approx.2.9 kg
Spacial Price 715.00 Bath


MP 12.0-12
 
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 12.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 94 mm
Length 152 mm
Width 98 mm
Weight Approx.4.2 kg
Spacial Price 1,090.00 Bath

MP 18.0-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 18.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 167 mm
Height 160 mm
Length 175 mm
Width 71 mm
Weight Approx.6.4 kg
Spacial Price 1,565.00 Bath

MP 28.0-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 28.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 125 mm
Height 119 mm
Length 160 mm
Width 170 mm
Weight Approx.10.0 kg
Spacial Price 2,590.00 Bath

MP 40.0-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 40.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 170 mm
Height 164 mm
Length 191 mm
Width 158 mm
Weight Approx.15 kg
Spacial Price 3,740.00 Bath

ไม่มีความคิดเห็น: