3/18/2557

แคตตาล็อค ท่อHDPE ท่อpe TGG


  
ราคาท่อ HDPE ตรา TGG HDPE PIPE PRICE LIST
สารบัญ / Content
ราคาท่อ HDPE ตรา TGG / HDPE Pipe                                         
ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 982-2548 (TIS 982-2548)............................................... 3
ท่อ HDPE มาตรฐาน DIN 8074/75 ............................................................ 5
ท่อ HDPE มาตรฐาน SFS 4231/32 ............................................................ 7
ท่อ HDPE มาตรฐาน BS HEAVY ......... 8
ราคาข้อต่อ คอมเพรสชั่น & แคล้มรัดแยก / Compression and Saddles Clamp Fitting ........ 8-11
ราคาข้อต่อเกลียว ระบบประปาพีอี / Thread Fitting ............ 11
ราคาหน้าแปลนพีอี พร้อมสกรู น้อต ซีลยาง และราคาแบบชุด / Stub End and Stub End Set ..... 12
ราคาหน้าแปลนพีอี คอยาว (ต่อท่อยาว 30 ซม.) พร้อม สกรู น้อต ซีล และราคาแบบชุด
Long Spigot Stub End (with 30 cm extension pipe) and Long Spigot Stub End set ....... 13
ราคาหน้าแปลนพีอี พร้อม สกรู น้อต ซีล และราคาแบบชุด (มาตรฐาน กปภ.-เหล็กหล่อเหนียว DIN PN 10)
Stub End and Stub End Set PWA Standard (Ductile Iron DIN PN10) ........ 14
ราคาหน้าแปลนพีอี คอยาว (ต่อท่อยาว 30 ซม.) พร้อม สกรู น้อต ซีล และราคาแบบชุด (มาตรฐาน กปภ.-เหล็กหล่อเหนียว DIN PN 10)
Long Spigot Stub End (with 30 cm extension pipe) and Stub End Set PWA Standard (Ductile Iron DIN PN10) .................. 15
ราคาหน้าแปลนเหล็ก / Flanges (Backing Rings) ................ 16
ราคาหน้าแปลนบอดเหล็ก (เหล็กเหนียว) / Blind Flanges (Mild Steel) .......... 17
ราคาข้อลดกลม แบบเชื่อม (แบบชั้นเดียว) (TIS/DIN) / Fabricated Reducer (Single Step) (Butt Welding) ............... 18-20
ราคาข้อลดกลมคอยาว แบบเชื่อม (แบบชั้นเดียว) (TIS/DIN) / Fabricated Long Spigot Reducer (Butt Welding) .......... 21-22
ราคาข้อต่อท่อ HDPE เชื่อม (TIS/DIN) / Fabricated Fitting (Butt Welding)
สามทาง แบบเชื่อม / Fabricated Equal Tee ........................... 23
สามทางพิเศษ แบบเชื่อม / Special Fabricated Equal Tee .................... 24
สามทางวาย แบบเชื่อม / Fabricated Wye .................................. 25
สามทางวายพิเศษ แบบเชื่อม / Special Fabricated Wye ................... 26
สามทางวายที แบบเชื่อม / Fabricated Wyes Tee .................................. 27
สามทางวายแยกพิเศษ แบบเชื่อม / Special Fabricated WyeTee ................ 28
สามทางวายแยก แบบเชื่อม / Fabricated Spearate Y .............................. 29
สี่ทาง แบบเชื่อม / Fabricated Cross ..................... 30
ข้องอเชื่อม 900 แบบเชื่อม / Fabricated 900 Elbow (Bend) .................................................. 31
ข้องอเชื่อม 900 พิเศษ แบบเชื่อม / Special Fabricated 900 Elbow (Bend) .............................. 32
ข้องอเชื่อม 450 & 600 แบบเชื่อม / Fabricated 450 & 600 Elbow (Bend) ................................... 33
ข้องอเชื่อม 450 & 600 พิเศษ แบบเชื่อม / Special Fabricated 450 & 900 Elbow (Bend) ......... 34
ข้องอเชื่อม 300 แบบเชื่อม / Fabricated 300 Elbow (Bend) ......... 35
ข้องอเชื่อม 300 พิเศษ แบบเชื่อม / Special Fabricated 300 Elbow (Bend) ..................... 36
................................ 37
สามทางลดเชื่อม / Fabricated Reducing Tee .......... 38-41
สามทางวายลด แบบเชื่อม / Fabricated Reducing Wye ....... 42-45
สามทางทีวายลด แบบเชื่อม / Fabricated Reducing Wyes Tee .......... 46-49
 ข้อต่อท่อพีอีเกลียวนอก / Male Adaptor .................... 50
Puddle Flange .................... 50
คลีนเอ้าท์แบบเชื่อม / Clean Out (Butt Welding) .............. 50
ฝาปิดแบบเชื่อม / End Cap .......... 50
ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ตรา TGG (ผลิตตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง) / HDPE Conduit Pipe .... 51
ราคาอุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า A, ข้อต่อไฟฟ้า B, ปากระฆัง, ท่อโค้ง / Conduit Fitting (Type A, B, Bell Mount, Bend 900) ..... 52
ข้อต่อท่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อโค้ง 900 รัศมีความโค้ง R=4 ........ 52
ท่อ LDPE และ ท่อ LLDPE / LDPE Pipe & LLDPE Pipe ........... 53
ท่อไมโคร พีอี และราคาท่อไมโคร พีวีซี / Micro PE & Micro PVC ...... 54
ราคาเครื่องเชื่อม / Butt Welding............ 55
ราคาเครื่องควบคุมการเชื่อม / Data Logger (LDU) ...... 56
ราคาอุปกรณ์สาหรับเครื่องเชื่อม / Welding Machine Accessory ................ 56
...........................................................................................................................................................
*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: ฺbourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**