3/28/2556

เสิร์จ สแควร์ ดี "อปุกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า จากแรงดันฟ้าผ่า"

Surge Protection Device : QO-SPD 225
อปุกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า จากแรงดันฟ้าผ่า สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิท และโหลดเซ็นเตอร์
Surge Protection Device for Consumer unit and Load Center
ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณรัก......
ปลอดภัยจากแรงดันฟ้าผ่า

เสิร์จ สแควร์ ดี*
QO-SPD 225 Plug On Surge Protection Device
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากแรงดันฟ้าผ่าผ่าทางอ้อม (Type 2)
สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท
ออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61643 - 1

*ผลิตภัณฑ์แสควร์ ดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 ยังคงไว้ซึ่งตราสินค้าแสควร์ ดี
เมื่อเลือกใช้งาน และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  ทำการติดตั้ง เสิร์จ สแควร์ ดี
 บนคอนซูมเมอร์ยูนิทที่เป็นตู้ประธาน ดังรูป

  • สายดินของโหลดวงจรย่อย ต่อเข้าที่กราวน์บาร์ของคอนซูมเมอร์ยูนิท
  • สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสายสัญญาณโทรศัพน์ สายเคเบิ้ล สาย LAN หรือสายโทรศัพท์ต่อเข้าตัวอุปกรณ์
  • จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จเพิ่มเติมซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ ได้
  • หากต้องการติดตั้งเสิร์จ แสควร์ ดี ภายในอาคารที่มีหลักล่อฟ้า หรือมีหลักล่อฟ้าอยู่ภายในระยะ 50 เมตร 
  • รอบๆ อาคาร ให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ Type 1 คู่กับเสิร์จ แสควร์ ดี
  • หมั่นตรวจเช็คไฟสถานะตัวอุปกรณ์ หากไฟฟ้าสัญญาณดับให้รีบเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ทันที
  •  เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน
  • กรอกรายละเอียดชื่อ – ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อของท่านในใบรับประกันที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  •  แล้วส่งกลับมทางไปรษณีย์ ทันที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์
*ประกันจ่ายตามมูลค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี 
นับจากติดตั้งอุปกรณ์
***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**