ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สายไฟฟ้า สายไฟ VV, MEA TYPE B
Thai-Yazaki : VV, MEA TYPE B 
750 V 70 °C PVC INSULATED AND SHEATHED ROUND TYPE, SINGLE CORE
CABLE STRUCTURE
CONDUCTOR :
Solid and stranded annealed copper, 
Sizes 1 mm2 up to 35 mm2
INSULATION :
PVC
Color : Light gray 
SHEATH :
PVC
Color: White 
CLASSIFICATION :
Maximum conductor temperature 70 ๐C 
Circuit voltage not exceeding 750 Volts
TESTING VOLTAGE :
2,500 volts
REFERENCE
TIS 11-2531, Table 5


รายการสินค้าอื่นๆ

facebook