7/02/2555

สายVGA,RGB,V35,DB9

ค้นหาสินค้า
สายVGA,สายจอมอนิเตอร์ (Mornitor Cable) ,สายโปรเจคเตอร์(Projector Cable)
หรือสาย RGB ใช้สำหรับต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์(PC)หรือNoteBook ไปยังเครื่อง
ฉายภาพ( Video Projector) มีให้เลือกความยาวตั้งแต่ 5M,10M,15M,20M และ 30M
หัวที่ใช้ส่วนใหญ่ทั้งสองด้านเป็น หัวDB15(ตัวผู้) ระยะทางสูงสุดแนะนำไม่ควรเกิน30M
ถ้าเกินกว่านี้ภาพจะไม่คมชัด จะเห็นเป็นภาพซ้อน หรือ เลื่อนๆ

ดาวน์โหลดสเปคได้ที่นี่RGB34n.pdf


ราคาสาย VGA 2012รุ่น/Model.
 รายละเอียด/Description
 ราคา/Unit price

HS-VGA5M
 สายVGA ยาว 5 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้  880.-

HS-VGA10M
 สายVGA ยาว 10 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 1,350.-

HS-VGA15M
 สายVGA ยาว 15 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 1,650.-

HS-VGA20M
 สายVGA ยาว 20 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 2,035.-

HS-VGA30M
 สายVGA ยาว 30 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 2,860.-อแดปเตอร์AdaptorVGA ใช้สำหรับแปลงหัวของสายVGAจากตัวผู้เป็นหัวตัวเมีย ผ่านการรับรองมาตรฐาน


รุ่น EC-0266  ราคาขายต่อตัว 80.00
กล่องแยกสัญญาณภาพ VGA SPLITTER

ราคากล่องแยกสัญญาณVGA Splitter "DTECH"
รุ่น MT-1302 เข้า 1 ออก 2 ราคาตัวละ 450.-บาท
รุ่น MT-1304 เข้า 1 ออก 4 ราคาตัวละ 650.-บาท
รุ่น MT-1308 เข้า 1 ออก 8 ราคาตัวละ 950.-บาท
Specification:
VGA Spitter DTECH.pdf

***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**