7/02/2555

สายVGA,RGB,V35,DB9

ค้นหาสินค้า
สายVGA,สายจอมอนิเตอร์ (Mornitor Cable) ,สายโปรเจคเตอร์(Projector Cable)
หรือสาย RGB ใช้สำหรับต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์(PC)หรือNoteBook ไปยังเครื่อง
ฉายภาพ( Video Projector) มีให้เลือกความยาวตั้งแต่ 5M,10M,15M,20M และ 30M
หัวที่ใช้ส่วนใหญ่ทั้งสองด้านเป็น หัวDB15(ตัวผู้) ระยะทางสูงสุดแนะนำไม่ควรเกิน30M
ถ้าเกินกว่านี้ภาพจะไม่คมชัด จะเห็นเป็นภาพซ้อน หรือ เลื่อนๆ

ดาวน์โหลดสเปคได้ที่นี่RGB34n.pdf


ราคาสาย VGA 2012



รุ่น/Model.
 รายละเอียด/Description
 ราคา/Unit price

HS-VGA5M
 สายVGA ยาว 5 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้  880.-

HS-VGA10M
 สายVGA ยาว 10 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 1,350.-

HS-VGA15M
 สายVGA ยาว 15 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 1,650.-

HS-VGA20M
 สายVGA ยาว 20 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 2,035.-

HS-VGA30M
 สายVGA ยาว 30 เมตรเข้าหัวเรียบร้อยแล้ว ผู้-ผู้ 2,860.-



อแดปเตอร์AdaptorVGA ใช้สำหรับแปลงหัวของสายVGAจากตัวผู้เป็นหัวตัวเมีย ผ่านการรับรองมาตรฐาน


รุ่น EC-0266  ราคาขายต่อตัว 80.00
กล่องแยกสัญญาณภาพ VGA SPLITTER





ราคากล่องแยกสัญญาณVGA Splitter "DTECH"
รุ่น MT-1302 เข้า 1 ออก 2 ราคาตัวละ 450.-บาท
รุ่น MT-1304 เข้า 1 ออก 4 ราคาตัวละ 650.-บาท
รุ่น MT-1308 เข้า 1 ออก 8 ราคาตัวละ 950.-บาท
Specification:
VGA Spitter DTECH.pdf





***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**