ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

TS®90 Cable Fault FinderAn easy-to-use fault locator, cable and wire manager and tone generator.
Works on any two or more conductor cable up to 2,500 feet (762 meters)
Instantly measures distance to open or any fault from one end of any cable pair
Patented SmartTone® tone generator positively identifies pair
Measures cable distance on spool
Measures constantly while 'on'
Displays distance reading rather than waveform
Large LED screen
High voltage detection
Moisture proof
One-button operation
Additional line cord options available for coaxial cable (F-connectors) and other applications

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook