ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

TS®40 Series Test SetsThe TS40 Series has the features you need to be more productive.
DataSafeTM operation with superior high-impedance monitor
Advanced testing functions for low/high voltage and low (mA) current
Always-on Monitor Mode
Ergonomic DropSafeTM case
High fidelity, 2-way speakerphone for true hands-free conversations.
TS44 includes Data Lockout, Lockout Override and DSL/POTS filtering

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook