ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

TS®100 Cable Fault Finder


An easy-to-use fault locator, cable and wire manager and tone generator.

Works on any two or more conductor cable up to 3,000 feet (915 meters)

Instantly measures distance to open or any fault from one end of any cable pair

Patented SmartToneTM tone generator positively identifies pair

Measures cable distance on spool

Measures constantly while 'On'

Displays distance reading rather than waveform

Large bright LED screen

One button operation

High voltage detection

Moisture proof

Additional line cord options available for coaxial cable (F-connectors) and other applications

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook