7/01/2555

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร TPEV

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร TPEV เป็นสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ที่มีคู่สายโทรศัพท์ภายใน
จำนวนมากบรรจุอยู่ภายในสายเคเบิ้ลเพียงเส้นเดียว โดยเรียกสายที่อยู่ภายในว่าแพร์(PAIR) โดยจำนวน
1 PAIR จะมีเส้นทองแดงอยู่2 เส้น โดยแต่ละแพร์จะมีสีที่แตกต่างกันไป เพื่อง่ายแต่การเช็คคู่สายฉนวน
(Jacket) ภายนอกจะเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในงาน เดินสายจากตู้พักกระจายสาย(MDF BOX)หรือเดินเข้าตู้พักกระจายสายย่อยในแต่ละชั้นต่างๆของอาคาร มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 5 คู่สาย ไปจนถึง 250 คู่สาย มีทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดง 0.5mm และ 0.65mmตารางราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV) 2555/2012
จำนวนคู่สาย Number of paires
ราคา/เมตร ขนาด0.5mm
ราคา/เมตร ขนาด0.65mm
005
22
31
006
25
35
008
33
48
010
37
55
015
54
81
020
68
104
025
83
128
030
104
155
040
140
205
050
160
250
100
310
480
200
600
945

***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**