7/02/2555

อุปกรณ์จานดาวเทียม Satellite

ระบบจานดาวเทียม(Satellite system) อุปกรณ์สำหรับจานดาวเทียมทุกชนิด เครื่องรับภาพจานดาวเทียม
Receiver Unit จานดาวเทียม(Sattel Satellite Dish) สปริทเตอร์ Splitter,แท็ป-ออฟ Tap-Off


เครื่องรับภาพจานดาวเทียม Sattel Digital Satellite Receiver
Product Code Description Best Price
LEO- 905 Professional Digital Receiver dBy  3,000.00
LEO- 909 Professional Digital Receiver dBy  2,800.00
LEO-805 Professional Digital Receiver dBy  1,500.00
จานรับดาวเทียม Sattel Satellite Dish
Product Code Description Best Price
SK75 KU Band Antena 75 cm.,High quality 1,200.00
SC180 C-Band จานโปร่งอลูมิเนียม 180 cm.+หมวกและขาตั้งจาน 2,800.00
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบดาวเทียม Sattel Satellite Accessories
Product Code Description Best Price
16S-CLNB-1 C-Band LNBF 1 Output (3.4-4.2GHz) 1,600.00
16S-CLNB-2 C-Band LNBF 2 Output (3.4-4.2GHz) 2,200.00
16S-KLNB-1 KU-Band LNBF 1 Output (12.25-12.75GHz) 900
514202AP dBy Splitter 2 ways All port ( 5-2400 MHz ) 125
514204AP dBy Splitter 4 ways All port ( 5-2400 MHz ) 190
514206AP dBy Splitter 6 ways All port ( 5-2400 MHz ) 310
514208AP dBy Splitter 8 ways All port ( 5-2400 MHz ) 400
52US-2AP UTP Indoor Splitter 2 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 125
52US-4AP UTP Indoor Splitter 4 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 200
52US-6AP UTP Indoor Splitter 6 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 300
52US-8AP UTP Indoor Splitter 8 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 400
56LINE AMP-10 Line Amplifier for Satellite 950 - 2150 MHz.Gain 10 dB 300
56LINE AMP-20 Line Amplifier for Satellite 950 - 2150 MHz.Gain 20 dB 300
56DS2 dBy DiSEqC Switch 2 Way 320
56DS4 dBy DiSEqC Switch 4 Way 400