7/02/2555

กิ๊ปตอกสายRG6 RG11ขอแนะนำ+++กิ๊ปตอกสาย RG6 และกิ๊ปตอกสาย RG11คุณภาพดี
ไม่แตกง่ายใช้ตะปูคอนกรีตเกรดA

SUN กิ๊ปตอกสายสำหรับสายRG6เกรดA ของแท้ ราคาขายกล่องละ 10.00
บรรจุข้างใน 30 ตัว(1ลัง มี 100 กล่อง) รุ่น CLP-06

A กิ๊ปตอกสายสำหรับสายRG11และ สายRG6 มีสายไฟ เกรดA ของแท้
ราคาขายกล่องละ 18.00บรรจุข้างใน 30 ตัว(1ลัง มี 100 กล่อง) รุ่น CLP-11