7/02/2555

สายRG6 Hosiwell,


สายRG6 Hosiwell,สายRG59 Hosiwell,สายRG58 HosiwellสายRG11
Hosiwellโฮซิเวล ชีลด์ 95% มีสลิง สายโฮซิเวลHosiwellชนิดมีสายไฟ
สายHosiwell RG59,สายHosiwell RG58สายHosiwell 3C2V,5C-2VFLEX

RG6/U CABLE  DEALER PRICE 2012/2555 (ราคาขาย/เมตร)

PRODUCT CODE DESCRIPTION Shield PACKING PRICE(Bath/Meter) SPEC
C- RG59-S67 Bonded foil, braid,PVC jacket 67% 500 M./REEL. CALL
C-RG59-S67-F Bonded foil ,braid,flooding compound,PVC jacket 67% 500 M./REEL. CALL
C-RG59-S67-M Bonded foil ,braid, PVC jacket with Massenger 67% 500 M./REEL. CALL
C-RG59-S95 Bonded foil ,braid ,PVC jacket 95% 500 M./REEL. CALL
C-RG59-S95-F Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket 95% 500 M./REEL. CALL
C-RG59-S95-M Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger 95% 500 M./REEL CALL
C-RG6-S60 Bonded foil,braid,PVC jacket 60% 500 M./REEL CALL
C2-RG6-S60 Dual C-RG6-S60 Cable 500 M./REEL CALL
C-RG6-S60-F Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket 60% 500 M./REEL CALL
C-RG6-S60-M Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger 60% 500 M./REEL CALL
C-RG6-S90 Bonded foil,braid,PVC jacket 90% 500 M./RELL CALL
C2-RG6-S90 Dual C-RG6-S90 Cable 500 M./REEL CALL
C-RG6-S90-F Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket 90% 500 M./REEL CALL
C-RG6-S90-M Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger 90% 500 m./REEL CALL
C-RG11-S60 Bonded foil,braid,PVC jacket 60% 500 M./REEL CALL
C-RG11-S60-F Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket 60% 500 M./REEL CALL
C-RG11-S60-M Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger 60% 500 M./REEL CALL
หมายเหตุ/Remark: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบยืนยันราคา
กับทางร้านก่อนสั่งซื้อ

รายการอื่นๆๆ ของยี่ห้อ HosiwellStructured Cabling System HOSIWELL