7/01/2555

รวมราคา Rack 19 นิ้ว

Rack 19นิ้ว


Close Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
CR-1566
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 15U (60x60 cm.)
9,468
CR-1568
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 15U (60x80 cm.)
10,890
CR-2760
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x100 cm.)
16,236
CR-2761
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x110 cm.)
16,236
CR-2766
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x60 cm.)
12,496
CR-2768
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x80 cm.)
14,208
CR-2769
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x90 cm.)
15,077
CR-2780
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (80x100 cm.) 
0
CR-2781
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (80x110 cm.) 
22,275
CR-2788
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (80x80 cm.)
16,762
CR-2789
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (80x90 cm.)
17,368
CR-3666
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (60x60 cm.)
14,945
CR-3668
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (60x80 cm.)
16,564
CR-3680
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (80x100 cm.)
0
CR-3688
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (80x80 cm.)
0
CR-3966
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 39U (60x60 cm.)
15,525
CR-3968
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 39U (60x80 cm.)
17,236
CR-4260
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x100 cm.)
19,606
CR-4261
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x110 cm.)
20,356
CR-4266
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x60 cm.)
16,051
CR-4268
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x80 cm.)
17,500
CRB-4268
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x80 cm.) 
18,375
CR-4269
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x90 cm.)
18,816
CR-4280
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x100 cm.)
23,319
CR-4281
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x110 cm.)
24,175
CR-4288
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x80 cm.)
21,529
CR-4289
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x90 cm.)
22,358
CR-4560
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x100 cm.)
20,791
CR-4561
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x110 cm.)
21,699
CR-4566
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x60 cm.)
17,052
CR-4568
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x80 cm.)
18,685
CR-4569
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x90 cm.)
0
CR-4580
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (80x100 cm.)
0
CR-4581
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (80x110 cm.)
24,991
CR-4588
19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (80x80 cm.)
22,371Server Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
SR-1566
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 15U (60x60 cm.)
10,744
SR-2760
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x100 cm.)
17,091
SR-2761
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x110 cm.)
17,895
SR-2766
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x60 cm.)
14,076
SR-2768
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x80 cm.)
16,011
SR-2769
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x90 cm.)
16,657
SR-4260
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.)
22,082
SR-4261
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.)
22,766
SR-4266
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x60 cm.)
18,553
SR-4268
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x80 cm.)
20,186
SR-4269
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x90 cm.)
21,239
SR-4280
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100cm.)
26,295
SR-4281
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110cm.)
27,177
SR-4288
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x80 cm.)
24,543
SR-4289
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x90 cm.)
25,400
SR-4560
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x100 cm.)
23,425
SR-4561
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x110 cm.)
24,412
SR-4569
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x90 cm.)
22,477
SR-4581
FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (80x110cm.)
31,836
SR5-2781
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (80x110 cm.)
26,037
SR5-4260
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.)
21,845
SR5-4261
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.)
22,661
SR5-4266
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x60 cm.)
18,342
SR5-4268
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x80 cm.)
20,001
SR5-4269
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x90 cm.)
21,041
SR5-4280
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100 cm.)
25,649
SR5-4281
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110 cm.)
26,585
SR5-4288
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x80 cm.)
23,938
SR5-4289
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x90 cm.)
24,780
SR5-4560
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x100 cm.)
23,135
SR5-4561
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x110 cm.)
24,069
SR5-4566
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x60 cm.)
19,461
SR5-4568
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x80 cm.)
21,186
SR-4569
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x90 cm.)
22,161
SR5-4580
FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (80x100 cm.)
26,624Extra Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
ES-2766
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U, 60x60 cm.
16,405
ES-2768
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U, 60x80 cm.
18,340
ES-2769
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U, 60x90 cm.
18,985
ES-4260
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x100 cm
24,410
ES-4261
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x110 cm.
25,095
ES-4266
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x60 cm.
20,881
ES-4268
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x80 cm.
22,514
ES-4269
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x90 cm.
23,568
ES-4281
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 80x110 cm.
29,505
ES-4288
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 80x80 cm.
26,872
ES-4289
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 80x90 cm.
27,728
ES-4561
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U, 60x110 cm
26,740
ES-4581
EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U, 80x110 cm.
34,165Curve-Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
CS-4281
CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110 cm.)
39,317
CS-4260
CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (W60xD100xH205 cm.)
32,786
CS-4261
CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (W60xD110xH205 cm.)
34,208
CS-4280
CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (W80xD100xH205 cm.)
37,921Accessories for Germany Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G7-06011
19" BLANK PANELS 1 U
64
G7-06012
19" BLANK PANELS 2 U
99
G7-06013
19" BLANK PANELS 3 U
129
G7-06014
19" BLANK PANELS 4 U
168
G7-06015
19" BLANK PANELS 5 U
188
G7-06015(2)
19" BLANK PANELS 5 U
197
G7-06016
19" BLANK PANELS 6 U
248
G7-06017
19" BLANK PANELS 7 U
297
G7-06018
19" BLANK PANELS 8 U
347
G7-07018
19" PANEL for 16 PORT DB25 
396
G7-07016
19" PANEL for 16 PORT DB9
297
G7-07010
19" PANEL for 16 RJ45 JACK
297
G7-07012
19" PANEL for 16 SHIELD RJ45 JACK (Unload)
347
G7-07014
19" PANEL for 32 BNC PORTS
396
G7-09100
BAYING KIT SET (6 Pcs/Set) (ชุดต่อตู้)
495
G7-06006
Cable Back Support Bar
153
G7-06006
CABLE BACK SUPPORT BAR (แกนเหล็กจัดสายหลัง PATCH PANEL)
158
G7-06002
CABLE MANAGEMENT PANEL 
272
G7-06003
CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER
297
G7-09015
CABLE TRAY 7.5 cm. width for Cable Run 15 U
347
G7-09027
CABLE TRAY 7.5 cm. width for Cable Run 27 U
574
G7-09036
CABLE TRAY 7.5 cm. width for Cable Run 36 U
693
G7-09039
CABLE TRAY 7.5 cm. width for Cable Run 39 U
762
G7-09042
CABLE TRAY 7.5 cm. width for Cable Run 42 U
911
G7-09045
CABLE TRAY 7.5 cm. width for Cable Run 45 U
1,139
G7-08045
CASSIS GUIDE SET (2 Pcs/Set) Deep = 45 CM.
347
G7-08065
CASSIS GUIDE SET (2 Pcs/Set) Deep = 65 CM.
475
G7-08075
CASSIS GUIDE SET (2 Pcs/Set) Deep = 75 CM.
525
G7-08095
CASSIS GUIDE SET (2 Pcs/Set) Deep = 95 CM.
653
US-3012
CAT 5E PATCH PANEL 12 PORT (แผงกระจายสาย มีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้)
1,386
AM-3525
CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT
3,366
US-3024
CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT (แผงกระจายสาย มีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้)
1,980
AM-3549
CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT
6,514
US-3048
CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT (แผงกระจายสาย มีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้)
3,465
US-3124
CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT
2,772
AM-3624
CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT
4,594
US-3148
CAT 6 PATCH PANEL 48 PORT
5,445
AM-3648
CAT 6 PATCH PANEL 48 PORT
8,613
AM-36X3
CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 10 feet (Blue x=6, yy=47) 
167
AM-36X1
CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 4 feet (Blue x=6, yy=47) 
122
AM-36X2
CAT 6 RJ45 - RJ45 PATCH CORD 7 feet (Blue x=6, yy=47)
144
G7-09200
LIGHTING SET
693
US-1001
LINK CAT 5E RJ45 Modular PLUG (ตัวผู้ 8 ขา), High Performance (บรรจุ 10 ตัว/Pkg)
50
US-9015
LINK CAT 5E UTP Enhanced CABLE (350 MHz). CMR
3,663
G7-09300
Screw M6 + Captive Nut M6 + Plastic Washer Set (ชุดน็อต M6)
12
G7-05112
Themostad Panel Sets
1,881
G7-06004
VERTICAL MANAGEMENT RING
119
G7-09001
หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ ขนาด 60X60
693Wall Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G2-60406
19" Germany Export Wall Rack 6U, ลึก 40 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic)
2,970
G1-60412
19" Germany Export Wall Rack 12 U ลึก 40 cm
4,059
G1-60512
19" Germany Export Wall Rack 12 U ลึก 50 cm.
4,307
G1-60612
19" Germany Export Wall Rack 12 U ลึก 60 cm.
4,653
G1-60612P
19" Germany Export Wall Rack 12 U ลึก 60 cm. (เจาะประตูหน้าแทน Acylic)
5,326
G2-60512
19" Germany Export Wall Rack 12U, ลึก 50 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic)
4,455
G1-60406
19" Germany Export Wall Rack 6 U ลึก 40 cm
2,871
G1-60506
19" Germany Export Wall Rack 6 U ลึก 50 cm.
3,119
G1-60606
19" Germany Export Wall Rack 6 U ลึก 60 cm.
3,663
G1-60606P
19" Germany Export Wall Rack 6 U ลึก 60 cm. (เจาะประตูหน้าแทน Acylic)
4,010
G2-60506
19" Germany Export Wall Rack 6U, ลึก 50 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic)
3,218
G1-60409
19" Germany Export Wall Rack 9 U ลึก 40 cm.
3,564
G1-60509
19" Germany Export Wall Rack 9 U ลึก 50 cm.
3,713
G1-60609
19" Germany Export Wall Rack 9 U ลึก 60 cm
4,059
G1-60609P
19" Germany Export Wall Rack 9 U ลึก 60 cm. (เจาะประตูหน้าแทน Acylic)
4,554
G2-60509
19" Germany Export Wall Rack 9U, ลึก 50 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic)
3,237Telecom Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G0-63145
19" Fiber Distribution Frame (FDF) 45 U
5,039
G0-61936
19" Germany Export Telecom Rack 36 U
4,158
G0-61942
19" Germany Export Telecom Rack 42 U
4,505
G0-61945
19" Germany Export Telecom Rack 45 U
4,673
G0-62142
21" Germany Export Telecom Rack 42 U
5,247
G0-62145
21" Germany Export Telecom Rack 45 U
8,910Open Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G0-60027
19" Germany Export Open Rack 27U
5,247
G0-60036
19" Germany Export Open Rack 36 U
5,643
G0-60042
19" Germany Export Open Rack 42U
6,237Server Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G4-61045
19" Germany Export Server Rack 45U, (60x100 cm.)
23,364
G4-61115
19" Germany Export Server Rack 15 U (60 X 110 CM.)
12,830
G4-60615
19" Germany Export Server Rack 15 U (60 X 60 CM.)
10,791
G4-60815
19" Germany Export Server Rack 15 U (60 X 80 CM.)
12,177
G4-61027
19" Germany Export Server Rack 27U (60 X 100 CM.)
17,127
G4-61127
19" Germany Export Server Rack 27U (60 X 110CM.)
17,820
G4-60927
19" Germany Export Server Rack 27U, (60 X 90 CM.)
16,632
G4-60627
19" Germany Export Server Rack 27U, (60X60 CM.)
14,058
G4-60827
19" Germany Export Server Rack 27U, (60X80 CM.)
15,939
G4-61042
19" Germany Export Server Rack 42 U (60 X100 CM.)
21,879
G4-81042
19" Germany Export Server Rack 42 U (80 X 100 CM.)
24,899
G4-60942
19" Germany Export Server Rack 42U, ( 60 X 90 CM.)
21,087
G4-61142
19" Germany Export Server Rack 42U, (60 X 110 cm.)
22,770
G4-60642
19" Germany Export Server Rack 42U, (60 X 60 CM.).
18,414
G4-60842
19" Germany Export Server Rack 42U, (60 X 80 CM.)
20,097
G4-81142
19" Germany Export Server Rack 42U, (80x110 CM.)
26,928
G4-80842
19" Germany Export Server Rack 42U, (80X80 cm.)
24,354
G4-80942
19" Germany Export Server Rack 42U, (80X90 CM.)
25,245
G4-60945
19" Germany Export Server Rack 45 U (60 X 90 CM.)
22,473
G4-61145
19" Germany Export Server Rack 45U, (60 X 110 cm.)
24,255
G4-81145
19" Germany Export Server Rack 45U, (80x110 CM.)
28,215Cabinet Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G3-60615
19 Germany Export Rack 15U, (60 x 60 cm.)
9,405
G3-60815
19" Germany Export Rack 15U, (60 x 80 cm.)
11,187
G3-61027
19" Germany Export Rack 27U, (60 x 100 cm.)
15,741
G3-61127
19" Germany Export Rack 27U, (60 x 110 cm.)
16,434
G3-60627
19" Germany Export Rack 27U, (60 x 60 cm.)
12,672
G3-60827
19" Germany Export Rack 27U, (60 x 80 cm.)
14,454
G3-60927
19" Germany Export Rack 27U, (60 x 90 cm.)
15,246
G3-80827
19" Germany Export Rack 27U, (80 x 80 cm.)
16,929
G3-80927
19" Germany Export Rack 27U, (80 x 90 cm.)
17,622
G3-60636
19" Germany Export Rack 36U, (60 x 60 cm.)
15,246
G3-60836
19" Germany Export Rack 36U, (60 x 80 cm.)
16,830
G3-60639
19" Germany Export Rack 39U, (60 x 60 cm.)
15,939
G3-60839
19" Germany Export Rack 39U, (60 x 80 cm.)
16,682
G3-61042
19" Germany Export Rack 42 U ( 60 x 100 cm.)
18,761
G3-61142
19" Germany Export Rack 42U, (60 x 110 cm.)
20,493
G3-60642
19" Germany Export Rack 42U, (60 x 60 cm.)
16,335
G3-60842
19" Germany Export Rack 42U, (60 x 80 cm.)
17,919
G3-60942
19" Germany Export Rack 42U, (60 x 90 cm.)
18,909
G3-80842
19" Germany Export Rack 42U, (80x 80 cm.)
22,176
G3-80942
19" Germany Export Rack 42U, (80x 90 cm.)
23,067
G3-81042
19" GERMANY EXPORT RACK 42U, (80x100 cm.)
23,859
G3-81142
19" GERMANY EXPORT RACK 42U, (80x110 cm.)
24,750
G3-61145
19" Germany Export Rack 45U, (60 x 110 cm.)
21,879
G3-60645
19" Germany Export Rack 45U, (60 x 60 cm.)
17,325
G3-60845
19" Germany Export Rack 45U, (60 x 80 cm.)
19,008
G3-61045
19" GERMANY EXPORT RACK 45U, (60x100 cm.)
20,988
G3-80845
19" GERNANY EXPORT RACK 45 U, (80X80 cm.)
23,067
G3-81145
19'GERMANY EXPORT RACK 45U, (80x110 cm.)
25,740ข้อมูลรางไฟ 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G7-00112
30 AMPS POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M.&Protection(open end ไม่มี Power Plugs)
2,277
G7-00120
30 AMPS POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M.&Protection(open end ไม่มี Power Plugs)
3,208
G7-00012
AC Power Distribution 12 Universal Outlet w/Cable 3 M. Surge Protection 
1,782
G7-00020
AC Power Distribution 20 Universal Outlet w/Cable 3 M. Surge Protection
2,673
G7-00004
AC Power Distribution 4 Universal Outlet w/Cable 1.5 M. Surge Protection
743
G7-00006
AC Power Distribution 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. Surge Protection
1,089
G7-00008
AC POWER DISTRIBUTION 8 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection (รางไฟ 8 Outlet) 
1,584ข้อมูลถาดรองอุปกรณ์  


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G7-01025
FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK and OPEN RACK (ถาดยึดน็อต 2 ด้าน)
317
G7-02045
Fix Component Shelf Deep 48 cm. for Rack 60 cm.
535
G7-02065
Fix Component Shelf Deep 65 cm. for Rack 80 cm. 
673
G7-02075
Fix Component Shelf Deep 75 cm. for Rack 90 cm. 
792
G7-02095
Fix Component Shelf Deep 95 cm. for Rack 110 cm.
1,040
G7-01025
Front Panel Fix Shelf Deep 25 cm. for Wall Rack and Open Rack 
317
G7-03045
Slide Component Shelf Deep 48 cm. for Rack 60 cm. (ถาดสไลด์)
1,238
G7-03065
Slide Component Shelf Deep 65 cm. for Rack 80 cm. (ถาดสไลด์)
1,426
G7-03075
Slide Component Shelf Deep 75 cm. for Rack 90 cm. (ถาดสไลด์)
1,515
G7-03095
Slide Component Shelf Deep 95 cm. for Rack 110 cm. (ถาดสไลด์)
1,891ข้อมูลพัดลมระบายอากาศ 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G7-05001
1 X 4" HEAVY DUTY FAN
446
G7-05002
2 X 4" HEAVY DUTY FAN SET
1,198
G7-05003
3 X 4" Heavy Duty Fan Set
1,683Accessories for AP EXPORT Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
AM-3551
AMP 1859239-4 CAT 5E RJ45 - RJ 45 PATCH CORD, 4 feet, Blue
90
AM-3552
AMP 1859239-7 CAT 5E RJ45 - RJ 45 PATCH CORD, 7 feet, Blue
107
AM-3525
AMP CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT 
3,198
AM-3549
AMP CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT
5,841
AM-3624
AMP CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT 
4,594
AM-3648
AMP CAT 6 PATCH PANEL 48 PORT 
7,999
BA-6601
BLANK PANEL SIZE 1U
65
BBA-6601
BLANK PANEL SIZE 1U (BLACK)
158
BA-6601N4
BLANK PANEL SIZE 1U น๊อต 4 ตัว 
93
BA-6602
BLANK PANEL SIZE 2U
104
BBA-6602
BLANK PANEL SIZE 2U (BLACK)
236
BA-6602N4
BLANK PANEL SIZE 2U น๊อต 4 ตัว 
132
BA-6603
BLANK PANEL SIZE 3U
130
BA-6603N4
BLANK PANEL SIZE 3U น๊อต 4 ตัว
158
BA-6604
BLANK PANEL SIZE 4U
170
BA-6604N4
BLANK PANEL SIZE 4U น๊อต 4 ตัว 
198
BA-6605
BLANK PANEL SIZE 5U
196
BA-6605N4
BLANK PANEL SIZE 5U น๊อต 4 ตัว
225
BA-6606
BLANK PANEL SIZE 6U
301
BA-6607
BLANK PANEL SIZE 7U
347
BA-6608
BLANK PANEL SIZE 8U
361
BA-6608N4
BLANK PANEL SIZE 8U น๊อต 4 ตัว
389
CA-6602
CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER
313
CA-6602N4
CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER น๊อต 4 ตัว 
342
TA-6615
CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 15U
353
TA-6627
CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 27U
592
TA-6636
CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 36U
723
TA-6639
CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 39U
787
TA-6642
CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 42U
1,092
TA-6645
CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 45U
1,178
NA-6601
CAGE NUT (น็อต U ยึดอุปกรณ์)
8
GA-6645
CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 45 cm. (ฉากรองอุปกรณ์)
362
GA-6660
CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 60 cm. (ฉากรองอุปกรณ์) 
493
GA-6660N4
CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 60 cm. (ฉากรองอุปกรณ์) น๊อต 4 ตัว 
521
GA-6665
CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 65 cm. (ฉากรองอุปกรณ์)
493
GA-6675
CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 75 cm. (ฉากรองอุปกรณ์)
552
GA-6695
CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 95 cm. (ฉากรองอุปกรณ์)
692
JA-6601
JOINT KIT (ชุดต่อตู้)
514
LA-6601
LIGHTING SET (ชุดโคมไฟ PL.7W)
722
US-3024
LINK CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT (แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้)
1,980
US-3048
LINK CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT(แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้) 
3,465
US-3124
LINK CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT (แผงกระจายสาย มีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้ 
2,970
US-3148
LINK CAT6 PATCH PANEL 48 PORT 
5,445
TD0001
Shelf support
236
G7-05112
Themostad Panel Sets
1,881
RA-6603
VERTICAL RING
125
CA-6601
WIRE MANAGEMENT PANEL
287
AP-0001
ค่าแพ็กสินค้า 
149
AP-0002
ค่าแพ็กสินค้า 
198
AP-0003
ค่าแพ็กสินค้า 
198DATA CENTER RACK 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
G5-80845
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (80x80 cm.) 
23,760
G5-61042
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60x100 cm.)
20,691
G5-61142
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60x110 cm.)
21,434
G5-60642
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60x60 cm.)
17,424
G5-60842
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60x80 cm.)
18,959
G5-60942
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60x90 cm.)
19,899
G5-81042
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80x100 cm.)
24,305
G5-81142
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80x110 cm.)
25,146
G5-80842
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80x80 cm.)
22,671
G5-80942
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80x90 cm.)
23,463
G5-61045
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60x100 cm.)
21,889
G5-61145
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60x110 cm.)
22,820
G5-60645
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60x60 cm.)
18,464
G5-60845
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60x80 cm.)
20,097
G5-60945
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60x90 cm.)
21,087
G5-81045
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (80x100 cm.)
25,245
G5-81145
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (80x110 cm.)
26,334
G5-80945
19"GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (80x90 cm.)
24,602ข้อมูลถาดรองอุปกรณ์ 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
FS-6895
FIX SHELVE 95 cm. depth for rack 80x110
2,218
FS-6045
FIX SHELVE ( OPEN RACK )
646
FS-6060
FIX SHELVE ( OPEN RACK ) 60 cm. 
832
FS-6075
FIX SHELVE ( OPEN RACK ) 75 cm. 
1,040
FSB-6045
FIX SHELVE ( OPEN RACK ) BLACK
847
FS-6645
FIX SHELVE 45 cm. depth
552
FSB-6645
FIX SHELVE 45 cm. depth(BLACK)
753
FS-6660
FIX SHELVE 60 cm. depth
671
FSB-6660
FIX SHELVE 60 cm. Depth BLACK
893
FS-6860
FIX SHELVE 60 cm. depth for rack 80x80
1,317
FSB-6860
FIX SHELVE 60 cm. Depth for rack 80x80 BLACK
1,568
FS-6675
FIX SHELVE 75 cm. depth
804
FSB-6675
FIX SHELVE 75 cm. depth(BLACK)
1,046
FS-6680
FIX SHELVE 80 cm. depth
809
FSB-6680
FIX SHELVE 80 cm. depth(BLACK)
1,184
FS-6695
FIX SHELVE 95 cm. depth
1,092
FSB-6695
FIX SHELVE 95 cm. depth(BLACK)
1,382
FS-6630
FIX WALL RACK 30 cm. depth
335
FSB-6630
FIX WALL RACK 30 cm. Depth BLACK
516
SS-6045
SLIDE SHELVE ( OPEN RACK )
1,324
SSB-6045
SLIDE SHELVE ( OPEN RACK ) BLACK
1,525
SS-6645
SLIDE SHELVE 45 cm. depth
1,184
SSB-6645
SLIDE SHELVE 45 cm. Depth BLACK
1,385
SS-6660
SLIDE SHELVE 60 cm. depth
1,382
SSB-6660
SLIDE SHELVE 60 cm. Depth BLACK
1,604
SS-6860
SLIDE SHELVE 60 cm. Depth for rack 80x80
2,287
SSB-6860
SLIDE SHELVE 60 cm. Depth for rack 80x80 BLACK 
2,536
SS-6675
SLIDE SHELVE 75 cm. depth
1,515
SSB-6675
SLIDE SHELVE 75 cm. Depth BLACK
1,757
SS-6680
SLIDE SHELVE 80 cm. depth
1,554
SSB-6680
SLIDE SHELVE 80 cm. Depth BLACK
1,803
SS-6695
SLIDE SHELVE 95 cm. depth
1,949
SSB-9566
SLIDE SHELVE 95 cm. Depth BLACK
2,219
SS-6895
SLIDE SHELVE 95 cm. Depth for rack 80x110
3,673ข้อมูลรางไฟ 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
AP-6312B/R
30AMPS POWER DISTRIBUTION 12 UNIVERSAL OUTLET W/POWER PLUGS. CABLE 3 m. PROTECTION
2,884
AP-6320B/R
30AMPS POWER DISTRIBUTION 20 UNIVERSAL OUTLET W/POWER PLUGS. CABLE 3 m. PROTECTION
3,938
AP-6312
AC.POWER DISTRIBUTION 12 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.
1,709
APB-6312
AC.POWER DISTRIBUTION 12 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.(BLACK)
1,965
AP-6312B
AC.POWER DISTRIBUTION 12 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.with Breaker
2,302
AP-6512
AC.POWER DISTRIBUTION 12 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 5 m.
2,107
AP-6320
AC.POWER DISTRIBUTION 20 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.
2,489
APB-6320
AC.POWER DISTRIBUTION 20 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.(BLACK)
2,766
AP-6320B
AC.POWER DISTRIBUTION 20 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.with Breaker
2,994
AP-6520
AC.POWER DISTRIBUTION 20 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 5 m. 
2,786
AP-6154
AC.POWER DISTRIBUTION 4 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 1.5 m.
625
AP-6154B
AC.POWER DISTRIBUTION 4 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 1.5 m.with Breaker
1,304
AP-6306
AC.POWER DISTRIBUTION 6 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.
1,099
APB-6306
AC.POWER DISTRIBUTION 6 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. BLACK
1,265
AP-6306B
AC.POWER DISTRIBUTION 6 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. with Breaker
1,683
AP-6506
AC.POWER DISTRIBUTION 6 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 5 m
1,293
AP-6308
AC.POWER DISTRIBUTION 8 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.
1,422
AP-6308B
AC.POWER DISTRIBUTION 8 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. with Breaker
1,926
APB-6308
AC.POWER DISTRIBUTION 8 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m.(BLACK)
1,672
AP-6508
AC.POWER DISTRIBUTION 8 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 5 m. 
1,616ข้อมูลพัดลมระบายอากาศ 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
FA-0000
PLATE FAN
297
FA-0166
VENTILATING FAN 1x 4" WITHOUT PLATE (HEAVY DUTY)
431
FA-0266
VENTILATING FAN 2x 4" WITHOUT PLATE (HEAVY DUTY)
1,034
FA-0366
VENTILATING FAN 3x 4" WITHOUT PLATE (HEAVY DUTY)
1,633Wall Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
WR-1264
19" HIGH QUALITY WALL RACK 12U, 40 cm.
4,201
WR-1265
19" HIGH QUALITY WALL RACK 12U, 50 cm.
4,464
WR-1266
19" HIGH QUALITY WALL RACK 12U, 60 cm.
4,845
WR-0664
19" HIGH QUALITY WALL RACK 6U, 40 cm.
2,949
WR-0665
19" HIGH QUALITY WALL RACK 6U, 50 cm.
3,265
WR-0666
19" HIGH QUALITY WALL RACK 6U, 60 cm.
3,792
WR-0964
19" HIGH QUALITY WALL RACK 9U, 40 cm.
3,674
WR-0965
19" HIGH QUALITY WALL RACK 9U, 50 cm.
3,885
WR-0966
19" HIGH QUALITY WALL RACK 9U, 60 cm.
4,201Open Rack 


รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาพิเศษ
PO-6727
19" HIGH QUALITY OPEN RACK 27U
5,465
PO-6736
19" HIGH QUALITY OPEN RACK 36U
5,899
PO-6742
19" HIGH QUALITY OPEN RACK 42U
6,557
MO-1918
19" TELECOM OPEN RACK (1800Hx512Wx379D mm.)
4,560
ETSI-1918
19" TELECOM OPEN RACK (1800Hx552Wx300D mm.)
4,560
MO-1920
19" TELECOM OPEN RACK (2000Hx512Wx379D mm.)
4,699
ETSI-1920
19" TELECOM OPEN RACK (2000Hx552Wx300D mm.)
5,583
MO-1922
19" TELECOM OPEN RACK (2200Hx512Wx379D mm.)
4,976
ETSI-1922
19" TELECOM OPEN RACK (2200Hx552Wx300D mm.)
5,757
ETSI-2120
21" TELECOM OPEN RACK (2000Hx600Wx300D mm.)
6,316
ETSI-2122
21" TELECOM OPEN RACK (2200Hx600Wx300D mm.)
6,536


 สนใจสินค้า สอบถาม 02-3309681-3 E-mail: info@charn-chai.com