7/01/2555

กรรไกรตัดท่อ PVC Camsco


กรรไกรตัดท่อ     P.V.C

MPC-42 ราคา 1,080 บาท
ตัดท่อ PVC  โตสุด ขนาด  1  1/2”