7/02/2555

พร็อกซี่ Proximity Switch Camsco

Proximity  Switch


Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา
ตรวจจับ
Output
LM48-3020NA
ตรวจจับโลหะเท่านั้น
3 สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300 mA
 1,100.00
LM48-2020A
48 mm
 20 mm
2 สาย  90~250V AC
SCR  NO
500 mA
 1,200.00Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา
ตรวจจับ
Output
LT380-3040NA
ตรวจจับโลหะเท่านั้น
3 สาย  6~36 V DC
NPN  NO
400 mA
 3,400.00
LMF380-3040A
80mm
1-40mm
2 สาย  90~250V AC
SCR  NO
400 mA
 3,400.00
LT380-2040A
2 สาย  90~250V AC
NPN  NO
500 mA
 3,500.00
LMF380-2040A
2 สาย  90~250V AC
SCR  NO
500 mA
 3,500.00
Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา
ตรวจจับ
Output
CM18-3008NA
ตรวจจับอโลหะ
3 สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300 mA
 2,000.00
CM18-3008NB
18 mm
0-8  mm
NPN  NC
CM18-3008NC
NPN  NO+NC
 2,500.00
CM18-2008A
2 สาย  90~250V AC
SCR  NO
500 mA
 2,200.00
CM18-2008B
SCR  NCModel
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา
ตรวจจับ
Output
CM30-2015A
30mm
0-10mm
2 สาย  90~250V AC
SCR  NO

 2,500.00
CM34-3020NA
ตรวจจับโอลหะ
3 สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300 mA
 2,500.00
CM34-3020NB
34mm
0-20mm
NPN  NC
CM34-2020A
2 สาย  90~250V AC
SCR  NO
500 mA
 3,000.00
CM34-2020B
SCR  NC
***หมายเหตุ  รหัส  Proximity  Switch  ที่ขึ้นต้นด้วย LT  กับ  รุ่น  LMF  เป็นสินค้าตัวเดียวกัน***
ทุกตัวตรวจจับโลหะเท่านั้น LM6
 LM8
 LM12Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM6-3002NA
6mm
1.5mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
159mA
 1,200.00

LM6-3002NAB
สาย  6~36 V DC
NPN  NC
 1,200.00

Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM8-3002NA
8mm
1.5mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
159mA
 1,100.00

LM8-3002NB
สาย  6~36 V DC
NPN  NC
 1,100.00

Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM12-3002NA
12mm
2 mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
200mA
    700.00 

LM12-3002NA
4 mm

LM12-3004NB
NPN  NC

LM12-3004NC
NPN  NONC
 1,100.00

LM12-3004PC
PNP  NONC

LM12-2004A
2สาย 90~250    V AC
SCR  NO
300mA
    800.00 

LM12-2004B
SCR  NC


Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM18-3008NA
18mm
8 mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300mA
         900.00

LM18-3008NB
NPN  NC

LM18-2008A
2สาย 90~250    V AC
SCR  NO
400mA
      1,000.00

LM18-2008B
SCR  NC

Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM30-3015NA
30mm
15mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300mA
      1,200.00

LM30-3015NB
NPN  NC

LM30-3015LA
TWO WIRE DC. NO
200mA
    1,600.00

LM30-3015LB
TWO WIRE DC. NC
    1,700.00

LM30-2015A
2สาย 90~250    V AC
SCR  NO
500mA
      1,300.00

LM30-2015B
SCR  NC

Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM12-3004NAT
12mm
4mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300mA
    2,000.00


Model
ขนาดหัว
ระยะ
In put
Out Put
Control
 ราคา

ตรวจจับ
Output

LM18-3005NAT
18mm
5mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO
300mA
    2,000.00

LM18-3008NAT
8mm
สาย  6~36 V DC
NPN  NO