ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Pro 200 kit IntelliTone™ Pro Toner and ProbeDigital toner and probe traces and locates cables on active network.
IntelliTone digital toning technology:

Ends cable location confusion, decisively rejects noise and false signals
Locates cables on active networks, even when terminated at a switch
Isolates cable and wiring within a bundle, despite cable bleed
Confirms cable location, verifies continuity, and detects faults (opens, shorts, and reversed pairs) in one step
SmartTone® analog toning technology:

Isolates individual wire pairs precisely by changing tone when shorted
Effectively traces and locates voice, audio, and video cabling

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook