ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เพาเวอร์ปลั๊กไฟฟ้า Power Plugs

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันฝุ่น IP44
Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP44)รหัสสินค้า: 013-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:110 บาท

รหัสสินค้า: 014-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:140 บาท

รหัสสินค้า: 015-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:180 บาท
รหัสสินค้า: 023-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:230 บาท


รหัสสินค้า: 024-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:250 บาท

รหัสสินค้า: 025-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:285 บาท


ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันน้ำ IP67
Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP67)
รหัสสินค้า: 0132-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:310 บาท

รหัสสินค้า: 0142-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
ราคา:360 บาท


รหัสสินค้า: 0152-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:390 บาท


รหัสสินค้า: 0232-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:425 บาท
รหัสสินค้า: 0242-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:460 บาท


 
รหัสสินค้า: 0252-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:495 บาท

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันน้ำ IP67
Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP67)


รหัสสินค้า: 033-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:935 บาท

รหัสสินค้า: 034-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:990 บาท
รหัสสินค้า: 035-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,030 บาท
รหัสสินค้า: 043-6
รายละเอียด: 125A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:3,100 บาทรหัสสินค้า: 044-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:3,130 บาท


รหัสสินค้า: 045-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:3,250 บาทเต้ารับกลางทาง ชนิดกันฝุ่น IP44
Connectors (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP44)
รหัสสินค้า: 213-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:190 บาท

รหัสสินค้า: 214-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

ราคา:215 บาท


รหัสสินค้า: 215-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

ราคา:225 บาทรหัสสินค้า: 223-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10

ราคา:300 บาทรหัสสินค้า: 224-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

ราคา:320 บาท

รหัสสินค้า: 225-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

ราคา:350 บาทเต้ารับกลางทาง ชนิดกันฝุ่น IP67
Connectors (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP67)รหัสสินค้า: 2132-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:415 บาท

รหัสสินค้า: 2142-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:460 บาท
รหัสสินค้า: 2152-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:525 บาท


รหัสสินค้า: 2232-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:575 บาท


รหัสสินค้า: 2242-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:600 บาท


รหัสสินค้า: 2252-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:655 บาท
เต้ารับกลางทาง ชนิดกันฝุ่น IP67
Connectors (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP67)


รหัสสินค้า: 233-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:1,300 บาท

รหัสสินค้า: 234-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,360 บาท
 

รหัสสินค้า: 235-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,460 บาท


รหัสสินค้า: 243-6
รายละเอียด: 125A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:3,800 บาท

รหัสสินค้า: 244-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:4,000 บาท


รหัสสินค้า: 245-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:4,600 บาท


รหัสสินค้า: 313-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:195 บาท


รหัสสินค้า: 314-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:219 บาท


รหัสสินค้า: 315-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:280 บาท

เพาเวอร์ปลั๊ก เพาเวอร์ปลั๊กกันน้ำ IP 67 ราคาถูกสุดๆๆ Shinohawa
ปลั๊กตัวผู้ 2P+E 220V,ปลั๊กตัวผู้ติดผนัง 2P+E 220V ปลั๊กตัวเมีย
เพาเวอร์ปลั๊กกันน้ำ IP 67 ปลั๊กตัวเมียกลางทาง,ปลั๊กตัวเมียลอย

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook