10/23/2556

สายไฟNYY

สายไฟNYY
สายส่งกำลังไฟฟ้าPower Wires And Cables(NYY)สายส่งกำลังไฟฟ้าใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน PVC แรงดัน 750V

750 V 70 °C PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED ROUND TYPE
CABLE STRUCTURE
NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper,
Sizes 1 mm2 up to 500 mm2
Multi core 1 mm2 up 300 mm2
INSULATION : PVC
Color: Single core – Black
2 cores – Light gray and Black
3 cores – Light gray, Black and Red
4 cores – Light gray, Black, Red and Blue
SHEATH : PVC
Color: Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70 ๐C
Circuit voltage not exceeding 750 volts
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11 -2531, Table 6 (Single core)
TIS 11 -2531, Table 7 (Multi core)

สายส่งกำลังไฟฟ้า
Power Wires And Cables(NYY)
สายส่งกำลังไฟฟ้าใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

ขนาดสาย SQ mm.
1Core
2Cores
3Cores
4Cores
1
22.5
43.4
48.95
55.7
1.5
25
48.1
54.9
63.3
2.5
29.2
57.6
67.4
78.8
4
39.4
81.5
96.95
116.6
6
58.8
112.9
140
170.5
10
70.5
159.8
205
260.2
16
98.8
226.2
301
392.3
25
144.6
332.6
460.1
590.4
35
196
441.1
622.3
859
50
259.7
630.3
874.7
1,115.00
70
352.8
891
1,183.70
1,550.00
95
474
1,200.00
1,656.90
2,155.00
120
608
1,490.00
2,092.00
2,726.00
150
746
1,830.00
2,546.00
3,338.00
185
928
2,288.00
3,170.00
4,189.00
240
1,209.00
2,992.00
4,145.00
5,519.00
300
1,507.00
3,724.00
5,136.00
6,850.00
400
1,928.00
-
-
-
500
2,527.00
-
-
-

สายไฟNYY,สายไฟฟ้าNYY,ราคาสาย
ตัวอย่างสายไฟNYY 1x95 Sq สายไฟฟ้าในบ้าน VAF,THW,NYY,VCT,VFF,CVยไฟฟ้ายาซากิ 
Thai yazaki สายไฟyazakiสายไฟCTW สายไฟFUHRER สายไฟBCC สายไฟPh
psDodgeสายไฟฟ้า**ไฟทนความร้อน,kjdsBvJสายลำโพงVTF
สายส่งกำลังไฟฟ้าPower Wires And Cables(NYY)สายส่งกำลังไฟฟ้าใช้ฝังใต้ดิน 
ตั9acbหุ้มด้วยฉนวน PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)