ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หางปลาหัวหมวก (NYLON-CLOSE END)

หางปลาหัวหมวก
หางปลาหัวหมวก CE - 3 ( 1.25 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 4 ( 2 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 5 ( 5.5 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 6 ( 8 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 7 ( 10 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 8 ( 13 mm2 )

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook