7/02/2555

สายมัลติคอร์ Multi-core


สายมัลติคอร์Multi-core cable,สายมัลติ-คอร์Multi-core,สายมัลติ-แพร์Multi-pair cable
สายคอมพิวเตอร์แบบ 4 core 24AWG/8 core 22AWG/12 core 24AWG แบบ
Single ShieldและDouble Shield สายRS-423,สายRS-232,สายRS-485

สายมัลติคอร์Hosiwell,สายมัลติแพร์Multi-pair Hosiwell,สายคอนโทรล


ตารางราคา สายมัลติ-คอร์Multi-core,สายมัลติ-แพร์Multi-pair สายไฟอลามFire Alarm Cable ปี 20111.ความแตกต่างของ Single กับ Double Shield / Multi-Core กับ Multi-Pairs
          ปกติสาย Multi-core หรือ Multi-pairs โดยทั่วไปจะมี Shield แค่ชั้นเดียวโดยเป็น
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์หุ้มทับสายเพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณภายนอก แต่เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการป้องกันการรบกวน และเพิ่มความแข็งแรงของสายจึงมี Shield
ถักเพิ่มอีชั้นหนึ่ง และเรียกว่า Double Shield (ปกติสายตีเกลียวจะช่วยป้องกันสัญญาณ
รบกวนระหว่างคู่สายได้ดีกว่า จึงมีประสิทธิภาพและสามารถเดินสายได้ในระยะทางที่
ไกลกว่า)
2.Fire Alarm Cable
        เป็นสายขาวแดงตีเกลียวชนิดพิเศษใช้สำหรับเดินสาย Alarm Protector ของระบบ
Fire Alarmirs
3.JIS Standard
        เป็นมาตรฐานสาย 75 Ohms ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความแตกต่างจากสาย Coaxial
ของอเมริกา ซึ่งเป็น RG Standard ปัจจุบันสามารถใช้สาย RG Standard แทนได้ยกเว้น
เป็นโครงการที่ออกแบบโดยญี่ปุ่นหรือนิยมอุปกรณ์ของญี่ปุ่น อาจจะคงระบุให้ใช้สาย
ตระกูล JIS Standard ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกของลูกค้าเพื่อเลือกใช้ตามความเหมาะสม
4.RG179/U
       เป็นสาย Coaxial ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงาน Telecommunication
โดยเฉพาะงานโครงข่ายโทรศัพท์มือถือและงานที่ใช้งาน High Frequency โดยสายจะมี
ขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณได้ดีเป็นพิเศษ

สายมัลติ-คอร์ Multi-core ยี่ห้อ โฮซิเวลHosiwell
***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**