7/01/2555

เบบี้ไซเรน Mini Motor Siren.
TCZ -230
 VOLUME  105  D.B
เบบี้ไซเรน  TCZ-230
ราคา
  TCZ-230  AC  220V
 700.00
  TCZ-230  DC  12V , 24V
 600.00


อิเล็คโทรนิค  ไซเรน  Electronic Sirens    

เบบี้ไซเรน  TCZ-220
ราคา
  TCZ-220  AC  220V
 1,200.00
  TCZ-220  DC  12V , 24V
    870.00


มอเตอร์ ไซเรน  MS-290  Motor Sirens 

VOLUME  120  D.B


 MS-290  DC 12V, 24 V(5A)  ราคา  1,000   บาท
 MS-290  AC 110 V, 220V  ราคา  1,100   บาท


มอเตอร์ ไซเรน  MS--90  Motor Sirens 
VOLUME  130  D.B.
 MS-390  DC 12V, 24 V     ราคา  2,000   บาท
 MS-390  AC 110V, 220V  ราคา  2,000   บาท