7/01/2555

เปิดรับสมัครงาน Messenger (พนักงานขับรถ รับ-ส่งเอกสาร)


รายละเอียดตำแหน่งงาน 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย
อายุุ 23 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศีกษาปี่ที่3ขึ้นไป
มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่
มีใจรักการบริการ
มีสัมมาคาระวะ
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
อดทนและตรงต่อเวลา
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-3309681-3 คุณสุพจน์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน
ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้
สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป)
2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ)
3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ)
5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี)