7/01/2555

สายโทรศัพท์ชนิดแบน Line Cord


สายโทรศัพท์Telephone Cable,สายโทรศัพท์Telephone Wire,สายโทรศัพท์
2 core สายโทรศัพท์ 4 core,สายโทรศัพท์ 6 core,สายโทรศัพท์ชนิดแบน,
โทรศัพท์ชนิดกลมสายโทรศัพท์ภายนอก Telephone Outdoor Cable,
สายโทรศัพท์ภายใน Telephone Indoorwire cable,ราคาสายโทรศัพท์ภายนอก
 Price of Telephone Outdoor cable,สายโทรศัพท์ภายในอาคาร
สายโทรศัพท์ ap,สายโทรศัพท์ราคา Telephone Price List,
สายโทรศัพท์ phelps dodge,สาย โทรศัพท์ ภายนอก อาคาร,
สาย โทรศัพท์ 6 core,สายโทรศัพท์บ้าน Home Telephone cable
สายโทรศัพท์ชนิดแบนต่อหลังเครื่องโทรศัพท์ ยาว 2เมตร 5เมตร 10 เมตร 4Core
6P4C Plug to Plug L=2M,5M,10M
ใช้ต่อระหว่างตลับโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์