ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สายโทรศัพท์ชนิดแบน Line Cord


สายโทรศัพท์Telephone Cable,สายโทรศัพท์Telephone Wire,สายโทรศัพท์
2 core สายโทรศัพท์ 4 core,สายโทรศัพท์ 6 core,สายโทรศัพท์ชนิดแบน,
โทรศัพท์ชนิดกลมสายโทรศัพท์ภายนอก Telephone Outdoor Cable,
สายโทรศัพท์ภายใน Telephone Indoorwire cable,ราคาสายโทรศัพท์ภายนอก
 Price of Telephone Outdoor cable,สายโทรศัพท์ภายในอาคาร
สายโทรศัพท์ ap,สายโทรศัพท์ราคา Telephone Price List,
สายโทรศัพท์ phelps dodge,สาย โทรศัพท์ ภายนอก อาคาร,
สาย โทรศัพท์ 6 core,สายโทรศัพท์บ้าน Home Telephone cable
สายโทรศัพท์ชนิดแบนต่อหลังเครื่องโทรศัพท์ ยาว 2เมตร 5เมตร 10 เมตร 4Core
6P4C Plug to Plug L=2M,5M,10M
ใช้ต่อระหว่างตลับโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์


รายการสินค้าอื่นๆ

facebook