ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ts-19 Talk/Monitor capabilities and last number redial.


!!! PROMOTION !!!   3,900.- Baht (122.USD)

TS-19 


TS19 features DataSafe™, Tone or Pulse operation, Talk/Monitor capabilities and last number redial.
•High impedance DataSafeTM operation in monitor mode 
•Tone (DTMF) and pulse operation 
•Last number redial 
•Polarity indication in talk mode 


The Fluke Networks TS19 Test Set combines all the essential test set features at an affordable price. This test set was specifically designed for in-house telecom technicians. Its high impedance monitor prevents accidental disruption of service from clipping onto a data line while in monitor mode, thus ensuring the integrity of critical data lines. Features such as tone (DTMF) or pulse operation, talk/monitor capabilities, polarity test button and last number redial make this test set the perfect combination of features and price.

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook