ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคารแบบมีลวดสลิง(FIG 8)ขนาดตั้งแต่ 5คู่สาย-200 คู่สาย เป็นสายที่มี Jacket สีดำ เปลือกหุ้ม 2 ชั้น มีทั้งขนาด 0.5มม และ 0.65 มม   ส่วนมากจะใช้ในงานเดินสายพาดดึงติดไปกับเสาไฟฟ้า สายทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ดี ทนแดดทนฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 5 คู่สายขึ้นไปจนถึง 200 คู่สาย

ตารางราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคารแบบมีสลิง(FIG 8) 2555/2012
จำนวนคู่สาย Number of pairs
ราคา/เมตร ขนาด0.5mm
ราคา/เมตร ขนาด0.65mm
005
-
-
006
96
114
008
-
-
010
114
140
015
136
172
020
158
198
025
172
225
030
194
260
040
-
-
050
268
375
100
448
665
200
845
1,275


รายการสินค้าอื่นๆ

facebook