ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ท่อร้อยสายไฟ EMT,IMC,RSCท่อร้อยสายไฟ EMT,IMC,RSCราคาตั้ง ท่อ TAS
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
150
275
325
3/4"
200
355
430
1"
300
500
600
1-1/4"
400
605
780
1-1/2"
460
725
940
2"
580
970
1,250
2-1/2"
-
1,665
1,980
3"
-
2,045
2,540
3-1/2"
-
2,400
3,030
4"
-
2,720
3,800
5"
-
3,600
5,390
6"
-
-
7,220


ราคาตั้ง ท่อ PAT
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
133
282
374
3/4"
192
375
478
1"
273
506
702
1-1/4"
476
653
906
1-1/2"
555
802
1,080
2"
688
970
1,446
2-1/2"
-
1,096
2,151
3"
-
1,714
2,764
3-1/2"
-
2,122
3,625
4"
-
2,440
4,073
5"
-
2,802
5,858
6"
-
-
7,010
ราคาตั้ง ท่อ ARROWPIPE , UNION ,
PANASONIC,NIPPON,DYNAMIC
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
133
282
342
3/4"
192
375
438
1"
273
506
641
1-1/4"
476
653
828
1-1/2"
555
802
958
2"
688
970
1,317
2-1/2"
-
1,096
-
3"
-
1,714
-
3-1/2"
-
2,122
-
4"
-
2,440
-
5"
-
2,802
-
6"
-
-
-

ราคาตั้ง ท่อ KOTA , DAIMOND
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
101
214
284
3/4"
145
283
363
1"
206
382
532
1-1/4"
360
493
688
1-1/2"
419
606
818
2"
520
828
1,095
2-1/2"
-
1,294
1,818
3"
-
1,603
2,340
3-1/2"
-
1,842
2,735
4"
-
2,115
3,443
5"
-
3,460
4,954
6"
-
-
5,929

ราคาตั้ง ท่อ PAT

Size
E.M.T
R.S.C.

1/2"
133
374

3/4"
192
478

1"
273
702

1-1/4"
476
906

1-1/2"
555
1,080

2"
688
1,446

2-1/2"
-
2,151

3"
-
2,764

3-1/2"
-
3,625

4"
-
4,073

5"
-
5,858

6"
-
7,010

ราคาตั้ง ท่อ ARROWPIPE , UNION ,
PANASONIC,NIPPON,DYNAMIC
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
133
282
342
3/4"
192
375
438
1"
273
506
641
1-1/4"
476
653
828
1-1/2"
555
802
958
2"
688
970
1,317
2-1/2"
-
1,096
-
3"
-
1,714
-
3-1/2"
-
2,122
-
4"
-
2,440
-
5"
-
2,802
-
6"
-
-
-

ราคาตั้ง ท่อ KOTA , DAIMOND
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
101
214
284
3/4"
145
283
363
1"
206
382
532
1-1/4"
360
493
688
1-1/2"
419
606
818
2"
520
828
1,095
2-1/2"
-
1,294
1,818
3"
-
1,603
2,340
3-1/2"
-
1,842
2,735
4"
-
2,115
3,443
5"
-
3,460
4,954
6"
-
-
5,929
ราคาตั้ง ท่อ TAS
Size
E.M.T
I.M.C.
R.S.C.
1/2"
150
275
325
3/4"
200
355
430
1"
300
500
600
1-1/4"
400
605
780
1-1/2"
460
725
940
2"
580
970
1,250
2-1/2"
-
1,665
1,980
3"
-
2,045
2,540
3-1/2"
-
2,400
3,030
4"
-
2,720
3,800
5"
-
3,600
5,390
6"
-

7,220
***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook