ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กรรไกรตัดวายดัก (DUCT CUTTER) Camsco 131

หัวดัดท่อ

CPB/19A  ราคา  1,800  บาท
CPB/25A  ราคา  3,400  บาท


กรรไกรตัดท่อ     P.V.C
MPC-42 ราคา 1,080 บาท
ตัดท่อ PVC  โตสุด ขนาด  1  1/2”
 กรรไกรตัดวายดัก
WT-1   ราคา  3,000  บาท


สวมเร็วไฮดรอลิค

TL257 สวมเร็วไฮดรอลิค1/4"NT MF 800 
TL256 สวมเร็วไฮดรอลิค3/8"NT MF 1550 
TL258 สวมเร็วไฮดรอลิค3/8"BS MF 900 
TL260 สวมเร็วไฮดรอลิค1/4"NT M 560
TL263 สวมเร็วไฮดรอลิค1/4"NT F 560
TL259 สวมเร็วไฮดรอลิค3/8"NT M 1100 
TL262 สวมเร็วไฮดรอลิค3/8"NT F 1100
TL261 สวมเร็วไฮดรอลิค3/8"BS M 630 
TL264 สวมเร็วไฮดรอลิค3/8"BS F 630

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook