7/01/2555

สายดรอปวาย (Drop Wire Cable)สายโทรศัพท์ 6คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 6P 24AWG phelps dodg

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003588
phelps dodg 6p 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 6คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 6P 22AWG phelps dodg

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003589
phelps dodg 6p 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 10คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 10P 24AWG phelps dodg

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003590
phelps dodg 10p 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 10คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง10P 22AWG phelps dodge

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003591
phelps dodg 10 pair 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 15 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 15 Pair  24AWG phelps dodge

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003592
phelps dodg 15 pair 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 15คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง15P 22AWG phelps dodge

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003593
phelps dodg 15 pair 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 20 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20 Pair  24AWG phelps dodge

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003594
phelps dodg 20 pair 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 20คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20P 22AWG phelps dodge

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003595
phelps dodg 20 pair 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 20 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20 Pair  24AWG phelps dodge

Availability : In Stock


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**