ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สายดรอปวาย (Drop Wire Cable)สายโทรศัพท์ 6คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 6P 24AWG phelps dodg
ปกติ 96.00
พิเศษ 62.40
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003588
phelps dodg 6p 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 6คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 6P 22AWG phelps dodg
ปกติ 114.00
พิเศษ 74.10
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003589
phelps dodg 6p 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 10คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 10P 24AWG phelps dodg
ปกติ 114.00
พิเศษ 74.10
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003590
phelps dodg 10p 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 10คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง10P 22AWG phelps dodge
ปกติ 140.00
พิเศษ 91.00
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003591
phelps dodg 10 pair 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 15 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 15 Pair  24AWG phelps dodge
ปกติ 136.00
พิเศษ 88.40
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003592
phelps dodg 15 pair 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 15คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง15P 22AWG phelps dodge
ปกติ 172.00
พิเศษ 111.80
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003593
phelps dodg 15 pair 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 20 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20 Pair  24AWG phelps dodge
ปกติ 158.00
พิเศษ 102.70
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003594
phelps dodg 20 pair 24awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 20คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20P 22AWG phelps dodge
ปกติ 198.00
พิเศษ 128.70
Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003595
phelps dodg 20 pair 22awg AP Fig-8
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 20 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20 Pair  24AWG phelps dodge
ปกติ 158.00
พิเศษ 102.70
Availability : In Stockรายการสินค้าอื่นๆ

facebook