7/02/2555

สายดีบีวาย DBY


สายRG6 ยี่ห้อ ดีบีวาย DBY มีให้เลือกทั้งมีสลิงและไม่มีสลิง

PRODUCT CODE DESCRIPTION Shield PACKING PRICE(Bath/Meter)
41LT660BV100 dBy RG6 ดำ 60% 100 M./REEL 5.78
41LT660WV100 dBy RG6 ขาว 60% 100 M./REEL 5.78
41LT660BV305 dBy RG6 ดำ 60% 305 M./REEL 6.05
41LT660WV305 dBy RG6 ขาว 60% 305 M./REEL 6.05
41LT660BVS dBy RG6 ดำ Satellite Cable 60% 305 M./REEL 6.05
41LT660WVS dBy RG6 ขาว Satellite Cable 60% 305 M./REEL 6.05
41LT695BVP dBy RG6 ดำ. CCTV 95% 305 M./REEL 9.35
41LT695WVP dBy RG6 ขาว. CCTV 95% 305 M./REEL 9.35
41LT660BVM dBy RG6 ดำ สลิง 60% 305 M./REEL 9.35
41LT690BVM dBy RG6 ดำ สลิง 90% 305 M./REEL 9.9
41LT660BVMF dBy RG6 สลิง มีเจล 60% 305 M./REEL 9.9
41LT1190BV dBy RG11 ซิลด์ 90% 305 M./REEL 19.8
41LT1190BVM dBy RG11 สลิง 90% 305 M./REEL 19.8
41LT1190BVMF dBy RG11 สลิง มีเจล 90% 305 M./REEL 20.9
41LT1190BVMT dBy RG11 สลิง - TS 90% 305 M./REEL 20.9


PRODUCT CODE DESCRIPTION    Shield             PACKING       PRICE(Bath/Meter)
42UTP690BV305W UTP RG6 BLACK ( Wood Drum ) 90% 305 M./REEL 8.25
42UTP690WV305W UTP RG6 WHITE ( Wood Drum ) 90% 305 M./REEL 8.25
42UTP690BVM UTP RG6 with Messenger ( Wood Drum ) 90% 305 M./REEL 11
42UTP1190BVM UTP RG11 with Messenger ( Wood Drum ) 90% 305 M./REEL 20.9
42UTP1190QSM UTP RG11Quad Shield with Messenger 90% 305 M./REEL 23.1

PROLINE BRAND
PRODUCT CODE DESCRIPTION Shield PACKING PRICE(Bath/Meter)
43PL664W100 Proline RG6 64wire/white 100 M./ROLL 4.95
43PL664B305 Proline RG6 64wire/black 305 M./ROLL 4.95
43PL664W305 Proline RG6 64wire/white 305 M./ROLL 4.95
43PL6128W100 Proline RG6 128wire/white 100 M./ROLL 5.5
43PL6128B305 Proline RG6 128wire/black 305 M./ROLL 5.5
43PL6128W305 Proline RG6 128wire/white 305 M./ROLL 5.5
43PL690BVM Proline RG6 wiht Messenger 90% 9.9
43PL1190BVM Proline RG11 wiht Messenger 90% 19.8

อุปกรณ์งานระบบ MATV
PRODUCT CODE DESCRIPTION Shield PACKING PRICE(Bath/Meter)
21SMOD - xx dBy Mini Modulator xx = Ch.2-S.11 2420
25PMOD - xx Programmable Modulator -xx = ระบุย่านความถี่ใช้งาน 2420
2810ACF - x Active Combiner 10 Ch.มี Chanel filter X = ช่องที่เลือก 3520
543IN1 dBy Booster 40dB Output Max 120 dBuV Gain 4 Band 1100
54COMPACTAMP dBy Booster 35dB Output Max 114 dBuV Gain 880
54MA - 110 dBy Muti Bain Booster Gain 30dB Output 110 dBuV 495
543IN1-A dBy Booster 40dB Output Max120 dBuV Aluminium Case 1210
54SLOPE dBy Booster 40dB Output Max120 dBuV Gain/Slope 1100
54COMPACTSLOPE dBy Booster 35dB Output Max114 dBuV Gain/Slope 880
54WA-110 dBy Wine Band Booster WA110 495
547U1V Active Combiner UHF 7 Channel,VHF 1 Channel 2200
548UMIX Active Combiner UHF 8 Channel 2200
54DA-120 dBy Distribution Amp Gain 44 dBy Output 120 dBuV 1210
54DA-120+ dBy Distribution Amp Gain 44 dBy Output 120 dBuV (Module ) 1980
54DA-124 dBy Domestic Amp Gain 30 dBy Output 124 dBuV (China Module ) 1980
54DA-124+ dBy Domestic Amp Gain 30 dBy Output 124 dBuV (Philips Module ) 2860

อุปกรณ์งานระบบ จานดาวเทียม SATELLITE
PRODUCT CODE DESCRIPTION Shield PACKING PRICE(Bath/Meter)
514202AP dBy Splitter 2 ways All port ( 5-2400 MHz ) 88
514204AP dBy Splitter 4 ways All port ( 5-2400 MHz ) 132
514206AP dBy Splitter 6 ways All port ( 5-2400 MHz ) 198
514208AP dBy Splitter 8 ways All port ( 5-2400 MHz ) 264
52US-2AP UTP Indoor Splitter 2 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 88
52US-4AP UTP Indoor Splitter 4 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 132
52US-6AP UTP Indoor Splitter 6 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 198
52US-8AP UTP Indoor Splitter 8 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 264
56LINE AMP-10 Line Amplifier for Satellite 950 - 2150 MHz.Gain 10 dB 176
56LINE AMP-20 Line Amplifier for Satellite 950 - 2150 MHz.Gain 20 dB 176