7/01/2555

สายไฟฟ้า สายไฟ CV

สายไฟ


1000 V 90C Cross - Linked polythylene Insulated and PVC Sheathed Power cable. IEC 60502
REFERENCES
1. Conductor
2. Extruded Conductor Shield
3. XLPE Insulation 
4. Extruded Insulation Shield 5. Copper Shield Tape
6. Separator Tape
7. PVC Jacket


Cross Sectional
Area (Sqmm.)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด
(ตร.มม.)
Price(Baht / Meter) ราคา (บาทต่อเมตร) , ยี่ห้อ YAZAKI /MCI-DRAKA
0.6/1KV-CV
1c
2c
3c
4c
2.5
24.95
56.50
70.65
87.20
4
31.45
71.50
92.00
114.70
6
41.30
93.80
122.00
153.00
10
54.50
120.00
165.00
224.00
16
81.00
185.00
252.00
330.00
25
123.50
295.00
400.00
523.00
35
170.00
397.00
540.00
707.00
50
234.50
530.00
728.00
965.00
70
329.00
736.00
1,029.00
1,360.00
95
453.00
1,012.00
1,405.00
1,870.00
120
575.00
1,277.00
1,790.00
2,380.00
150
704.00
1,566.00
2,200.00
2,930.00
185
882.00
1,952.00
2,770.00
3,700.00
240
1,156.00
2,555.00
3,620.00
4,850.00
300
1,460.00
3,193.00
4,520.00
6,310.00
400
1,870.00
4,068.00
5,900.00
7,970.00
500
2,500.00
-
-
-
630
3,200.00
-
-
-
800
4,005.00
-
-
-
1000
8,285.00
-
-
-