7/02/2555

เต้ารับ เพาเวอร์ปลั๊ก Sockets Powwer


เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันฝุ่น  (Flange F75 x W75)
Flanged Sockets Straight (IP44)
รหัสสินค้า: 313-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10


 


รหัสสินค้า: 314-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

 รหัสสินค้า: 315-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


รหัสสินค้า: 324-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


รหัสสินค้า: 325-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันน้ำ
Flanged Sockets Straight (IP67)


รหัสสินค้า: 3132-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10รหัสสินค้า: 3142-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


 รหัสสินค้า: 3152-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


รหัสสินค้า: 3232-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 3242-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


รหัสสินค้า: 3252-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันฝุ่น
Flanged Sockets Straight (IP67)

รหัสสินค้า: 333-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2


รหัสสินค้า: 334-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2

รหัสสินค้า: 335-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2

รหัสสินค้า: 344-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2

รหัสสินค้า: 345-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันฝุ่น(Flange H97x W80 mm.)
Flanged Sockets Sloping
(Position of Earth Contaxt 6h Nickle-Plated IP44)รหัสสินค้า: 413-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10

รหัสสินค้า: 414-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

รหัสสินค้า: 415-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10รหัสสินค้า: 423-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 424-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


รหัสสินค้า: 425-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันน้ำ (Flange H97x W80 mm.)
Flanged Sockets Sloping
(Position of Earth Contaxt 6h Nickle-Plated IP67)
รหัสสินค้า: 4132-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 4142-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10รหัสสินค้า: 4152-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 4232-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 4242-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 4252-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันฝุ่น(Flange H97x W80 mm.)
Flanged Sockets Sloping
(Position of Earth Contaxt 6h Nickle-Plated IP44)รหัสสินค้า: 433-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 434-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 435-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 443-6
รายละเอียด: 125A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 444-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


รหัสสินค้า: 445-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันฝุ่น
Wall Sockets (IP44)
รหัสสินค้า: 113-6
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10

รหัสสินค้า: 114-6
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 115-6
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

รหัสสินค้า: 123-6
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10รหัสสินค้า: 124-6
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
รหัสสินค้า: 125-6
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันน้ำ
Wall Sockets (IP67)
รหัสสินค้า: 1132-6
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 5
รหัสสินค้า: 1142-6
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 5
 รหัสสินค้า: 1152-6
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 5เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันน้ำ
Wall Sockets (with Gasket IP67)

รหัสสินค้า: 1232-6
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 5รหัสสินค้า: 1242-6
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 5รหัสสินค้า: 1252-6
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 5
รหัสสินค้า: 133-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2รหัสสินค้า: 134-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2รหัสสินค้า: 135-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2รหัสสินค้า: 143-6
รายละเอียด: 125A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
รหัสสินค้า: 144-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2รหัสสินค้า: 145-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2

ปลั๊กเสียบติดลอย ชนิดกันฝุ่น
Wall Mounted Plug  (with Gasket IP44)


รหัสสินค้า: 513-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2

รหัสสินค้า: 514-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2

 

รหัสสินค้า: 515-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2


รหัสสินค้า: 523-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
รหัสสินค้า: 524-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2


รหัสสินค้า: 525-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2


เพาเวอร์ปลั๊กไฟฟ้า Power Plugs  (คลิ๊กดูราคา)
*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**