ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เต้ารับ เพาเวอร์ปลั๊ก Sockets Powwer


เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันฝุ่น  (Flange F75 x W75)
Flanged Sockets Straight (IP44)

รหัสสินค้า: 313-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:195 บาท


 


รหัสสินค้า: 314-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:219 บาท


 
รหัสสินค้า: 315-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:280 บาท
รหัสสินค้า: 324-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:350 บาท


รหัสสินค้า: 325-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:395 บาท
เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันน้ำ
Flanged Sockets Straight (IP67)
รหัสสินค้า: 3132-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:375 บาท
รหัสสินค้า: 3142-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:415 บาท


 

รหัสสินค้า: 3152-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:450 บาท

รหัสสินค้า: 3232-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:470 บาท
รหัสสินค้า: 3242-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:495 บาท


รหัสสินค้า: 3252-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:525 บาท

เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันฝุ่น
Flanged Sockets Straight (IP67)รหัสสินค้า: 333-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:990 บาท


รหัสสินค้า: 334-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,025 บาท

รหัสสินค้า: 335-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,200 บาท

รหัสสินค้า: 344-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:3,250 บาท

รหัสสินค้า: 345-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:3,400 บาทเต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันฝุ่น(Flange H97x W80 mm.)
Flanged Sockets Sloping
(Position of Earth Contaxt 6h Nickle-Plated IP44)รหัสสินค้า: 413-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:195 บาท

รหัสสินค้า: 414-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:215 บาท

รหัสสินค้า: 415-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:285 บาทรหัสสินค้า: 423-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:310บาทรหัสสินค้า: 424-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10


ราคา:360 บาท

รหัสสินค้า: 425-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:400 บาท


เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันน้ำ (Flange H97x W80 mm.)
Flanged Sockets Sloping
(Position of Earth Contaxt 6h Nickle-Plated IP67)

รหัสสินค้า: 4132-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:355 บาทรหัสสินค้า: 4142-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:395 บาทรหัสสินค้า: 4152-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:495 บาทรหัสสินค้า: 4232-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:520 บาทรหัสสินค้า: 4242-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:535 บาทรหัสสินค้า: 4252-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:550 บาท


เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันฝุ่น(Flange H97x W80 mm.)
Flanged Sockets Sloping
(Position of Earth Contaxt 6h Nickle-Plated IP44)รหัสสินค้า: 433-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:990 บาทรหัสสินค้า: 434-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:1,040 บาทรหัสสินค้า: 435-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:1,200 บาท

รหัสสินค้า: 443-6
รายละเอียด: 125A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:3,350 บาทรหัสสินค้า: 444-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:3,250 บาท
รหัสสินค้า: 445-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:535 บาท
เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันฝุ่น
Wall Sockets (IP44)

รหัสสินค้า: 113-6
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10
ราคา:275 บาท

รหัสสินค้า: 114-6
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:300 บาทรหัสสินค้า: 115-6
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10
ราคา:325 บาท
รหัสสินค้า: 123-6
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 10

ราคา:365 บาท 

รหัสสินค้า: 124-6
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

ราคา:395 บาท 


รหัสสินค้า: 125-6
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 10

ราคา:445 บาท เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันน้ำ
Wall Sockets (IP67)
รหัสสินค้า: 1132-6
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 5
ราคา:530 บาท รหัสสินค้า: 1142-6
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 5
ราคา:570 บาท รหัสสินค้า: 1152-6
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 5
ราคา:625 บาท


เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันน้ำ
Wall Sockets (with Gasket IP67)รหัสสินค้า: 1232-6
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 5
ราคา:695 บาท


รหัสสินค้า: 1242-6
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 5
ราคา:710 บาท

รหัสสินค้า: 1252-6
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 5
ราคา:760 บาทรหัสสินค้า: 133-6
รายละเอียด: 63A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:1,350บาทรหัสสินค้า: 134-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,400 บาท

รหัสสินค้า: 135-6
รายละเอียด: 63A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:1,500 บาทรหัสสินค้า: 143-6
รายละเอียด: 125A, 230V, 3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:4,450 บาท

รหัสสินค้า: 144-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:4,500 บาทรหัสสินค้า: 145-6
รายละเอียด: 125A, 400V, 5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:4,600 บาท

ปลั๊กเสียบติดลอย ชนิดกันฝุ่น
Wall Mounted Plug  (with Gasket IP44)รหัสสินค้า: 513-6V
รายละเอียด: 16A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:630 บาท

รหัสสินค้า: 514-6V
รายละเอียด: 16A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:670 บาท

 

รหัสสินค้า: 515-6V
รายละเอียด: 16A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:735 บาท

รหัสสินค้า: 523-6V
รายละเอียด: 32A,230V.3Pin,( 2P+E ) สีฟ้า
แพ็ค: 2
ราคา:750 บาทรหัสสินค้า: 524-6V
รายละเอียด: 32A,400V.4Pin,( 3P+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:780 บาท

รหัสสินค้า: 525-6V
รายละเอียด: 32A,400V.5Pin,( 3P+N+E ) สีแดง
แพ็ค: 2
ราคา:820 บาท

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook