7/02/2555

ชุดขยายสัญญาณภาพCCTV


ชุดขยายสัญญาณกล้องวีดีโอ,ขยายสัญญาณกล้องวงจรปิด Video Booster
วีดีโอบูสเตอร์CCTV Boosterขยายสัญญาณกล้องCCTV,ใช้ได้ไกลสูงสุด 600 เมตร
วีดีโอ ไลน์ แอมปิไฟร์เออร์ Video Line Amplifer
สามารถขยายสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดได้ชัดขึ้น ได้ไกลขึ้น
เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (VIDEO) ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือแหล่งจ่ายสัญญาณภาพวีดีโอ 1VP-P โดยใช้สาย RG-6 ได้ระยะไกลสูงสุด 600 เมตร
โดยในตัว VL-100 มีวงจร LAS (INTERNAL AUTOMATIC SLOPE) ทำหน้าที่ปรับ
สโลปพร้อมกับขยายสัญญาณภาพ ตามคาวมยาวของสายที่ใช้ทำให้สัญญาณภาพที่ได้
ปลายทางคมชัดเท่าสัญญาณภาพต้นทาง คุณภาพของสัญญาณ VDO จะไม่ลดลงซึ่ง
ต่างกับวีดีโอแอมป์ทั่วไปที่ปรับขยายสัญญาณได้แต่คุณภาพของสัญญาณภาพาจะลดลง
จำหน่ายราคาเครื่องละ 850.00 บาท