ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุดขยายสัญญาณภาพCCTV


ชุดขยายสัญญาณกล้องวีดีโอ,ขยายสัญญาณกล้องวงจรปิด Video Booster
วีดีโอบูสเตอร์CCTV Boosterขยายสัญญาณกล้องCCTV,ใช้ได้ไกลสูงสุด 600 เมตร
วีดีโอ ไลน์ แอมปิไฟร์เออร์ Video Line Amplifer
สามารถขยายสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดได้ชัดขึ้น ได้ไกลขึ้น
เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (VIDEO) ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือแหล่งจ่ายสัญญาณภาพวีดีโอ 1VP-P โดยใช้สาย RG-6 ได้ระยะไกลสูงสุด 600 เมตร
โดยในตัว VL-100 มีวงจร LAS (INTERNAL AUTOMATIC SLOPE) ทำหน้าที่ปรับ
สโลปพร้อมกับขยายสัญญาณภาพ ตามคาวมยาวของสายที่ใช้ทำให้สัญญาณภาพที่ได้
ปลายทางคมชัดเท่าสัญญาณภาพต้นทาง คุณภาพของสัญญาณ VDO จะไม่ลดลงซึ่ง
ต่างกับวีดีโอแอมป์ทั่วไปที่ปรับขยายสัญญาณได้แต่คุณภาพของสัญญาณภาพาจะลดลง
จำหน่ายราคาเครื่องละ 850.00 บาท

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook