7/02/2555

อุปกรณ์ติดตั้ง CATV,MATV


อุปกรณ์ติดตั้ง CATV,MATV
อุปกรณ์ติดตั้ง CATV,MATVสปิตเตอร์,แท็ป-ออฟ,เครื่องวัดความแรงของสัญญาณของระบบ
จานดาวเทียม,หัวBNC แบบต่างๆ,เครื่องโมดูเลทสัญญาณภาพ,เครื่องขยายสัญญาณ
Multi band Booster,Tap-off,Spliter แบบธรรมดาและแบบAll Pass

ตารางราคาอุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้งระบบ CATV,MATV
Product Code Description Best Price
514202AP dBy Splitter 2 ways All port ( 5-2400 MHz ) 88
514204AP dBy Splitter 4 ways All port ( 5-2400 MHz ) 132
514206AP dBy Splitter 6 ways All port ( 5-2400 MHz ) 198
514208AP dBy Splitter 8 ways All port ( 5-2400 MHz ) 264
52US-2AP UTP Indoor Splitter 2 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 88
52US-4AP UTP Indoor Splitter 4 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 132
52US-6AP UTP Indoor Splitter 6 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 198
52US-8AP UTP Indoor Splitter 8 way All port power pass ( 5-2400 MHz ) 264
56LINE AMP-10 Line Amplifier for Satellite 950 - 2150 MHz.Gain 10 dB 176
56LINE AMP-20 Line Amplifier for Satellite 950 - 2150 MHz.Gain 20 dB 176