7/01/2555

Camsco High Voltage Insulators & Busbar Support

ฉนวนซัพพอร์ท  รับทองแดง
  ราคาฉนวนซัพพอร์ทรับทองแดง
รหัส
ฉนวนซัพพอร์ท
ราคา
รับทองแดง
บาท
BS013
 EL 60
                         80.00
BS014
 EL 105
                       600.00
BS003
 EL130 
                       210.00
BS015
EL155
                       650.00
BS016
EL170
                       190.00
BS005
EL180 ร่อง
                       160.00
BS608
EL 180 ร่อง 11 มม. 
                       160.00
BS004
EL210  สูง 28  ร่อง 7.5  มม.
                       140.00
BS606
EL 210 สูง 31  ร่อง 11 มม.
                       140.00
BS002
EL270 ร่อง 12 มม.
                       330.00
BS017
EL295  ร่อง 11 มม.
                       700.00
BS611
EL 295 ร่อง 22 มม.
                       700.00
BS001
EL409 ร่อง 11 มม
                    1,500.00
BS601
EL 409 ร่อง 15 มม.
         1,500.00
  ราคาฉนวนซัพพอร์ทรับทองแดง  สีขาว
รหัส
ฉนวนซัพพอร์ท
ราคา
รับทองแดง
บาท
BS027  EL 60 EL 210 (สีขาว) สูง 28  ร่อง 7.5 160                        160.00
BS614  EL 210 (สีขาว) สูง 28  ร่อง 11                         160.00
BS615  EL 210 (สีขาว)  สูง 31  ร่อง 11                         160.00
BS026  EL 270(สีขาว)ร่อง12 มม.                          37.00

น๊อตสตัคซิ้งขาว  M8 x 1 เมตร 
สําหรับ EL-270   ราคา      90   บาท
น๊อตสตัคซิ้งขาว  M8 x 2 เมตร 
สําหรับ  EL-270  ราคา   200  บาท

น๊อตสตัค กําหนดส่งสินค้า
 ภายใน  10   วันสเปค  ฉนวนซัพพอร์ทรับทองแดง  (  EL  )