ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Camsco Buzzer


ออด ( BUZZER )

CBZ-10
 VOLUME  80 D.B
ออดไฟฟ้า
ราคา
CBZ-10
บาท
   C BZ-10  AC  110V
          240.00
   C BZ-10  AC  220V
          210.00
   C BZ-10  AC  380V
          240.00
   C BZ-10  DC  12V 
          270.00
   C BZ-10  DC  24V
          260.00

CBZ-20
 VOLUME  80 D.B

ออดไฟฟ้า
ราคา
CBZ-20
บาท
   CBZ-20  AC  110V 260
          260.00
   CBZ-20  AC  220V 230
          230.00
   CBZ-20  AC  380V 245
          245.00
   CBZ-20  DC  12V ,24V
          310.00


CBZ-30
 VOLUME  40 D.B

ออดไฟฟ้า
ราคา
CBZ-30
บาท
C B Z-30  A C   110V
          260.00
C B Z-30  A C   220V
          215.00
C B Z-30  D C   12V  , 24V
          310.00

SPECIFZCATIONSรายการสินค้าอื่นๆ

facebook