ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Camsco Auto Lighter

สวิตช์แสงแดด Automatic Light Control

(1)  Standard  lighting : 31.5-125 LUX                                                         
      (Under conditions at rated  voltage and surroundings                          
      temperature  20 °C)  
(2)  Standard  unlighting : Below 5 times of  lighting                                  
      (Under conditions at rated  voltage and surroundings                          
      temperature  20 °C)  
(3)  Suitable  surroundings   temperature  range: - 10°C ~ +40°C 
(4)  Sevice  life time : more than 2,000 times.
      (Operational  condition : rated voltage, surroundings  ature 20 °C
      Operational  frequency : 6 Times/Hour.
(5) Rated  frequency : for both 50Hz/60HzP1. Automatic Light Controller CA SeriesDiagram of interior Circuit

AUTO LIGHTER  สวิตช์แสงแดด
รายการสินค้า
ราคา/บาท
   CA-03  220V  3A 
275.-
   CA-06  220V  6A 
 310.-
   CA-10  220V  10A 
525.-
   CA-15  220V  15A
565.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
P2. PHS-06A Photoelectric Controller With Socket : PHS-06A is designed for automatic light control. It can be used to turn on streetlights at night and turn off at dawn.
(1)  Standard  lighting : 31.5-125 LUX                                                         
      (Under conditions at rated  voltage and surroundings                          
      temperature  20 °C)  
(2)  Standard  unlighting : Below 5 times of  lighting                                  
      (Under conditions at rated  voltage and surroundings                          
      temperature  20 °C)  
(3)  Suitable  surroundings   temperature  range: - 10°C ~ +40°C 
(4)  Sevice  life time : more than 2,000 times.
      (Operational  condition : rated voltage, surroundings  ature 20 °C
      Operational  frequency : 6 Times/Hour.
(5) Rated  frequency : for both 50Hz/60Hz
รายการสินค้า
ราคา/บาท
สวิตซ์แสงแดด  PHS - 06A  ( เฉพาะหัว  Photo )
500
ราคารวมทั้งชุด
520

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook