4/23/2556

สายไฟทนความร้อน สายทนไฟ

สายไฟทนความร้อน ทนไฟ Heat proof Cable สายไฟทนความร้อน Heat Proof Cables

 HELUKABEL can deliver cables and wires to any industry for any application. The extensive standard stocking program comprises:

control cables
heat proof cables
halogen free cables
coaxial cables
flat (ribbo) cables
automotive wires
installation cables
high current /medium voltage cables
servo- und sensor connections
spiral und manufactures cables

 สายไฟ H07V-K 70 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สาย SiHF SIZE 7G1 MM2 ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-OZ 2X1 MM. HELUKABEL 0 -
 สาย LIFT-2S 8G1.5 MM2 ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M16X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M20X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M20 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M25X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M32X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M40X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M40 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M20X1.5 BLACK ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M25X1.5 BLACK ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 LOCK NUT KMK-PA-MB M50X1.5 BLACK ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M16X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M20X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M20 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M25X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M32X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M40X1.5 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
Product Code  Description  Brand  Price  Discount
 CABLE GRAND HT-M M40 GREY ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M20X1.5 BLACK ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M25X1.5 BLACK ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 CABLE GRAND HT-M M50X1.5 BLACK ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 2x0.5 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 2x0.75 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 2x1.5 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 2x1 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 3x0.75 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 3x1 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 4x0.34 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 4x0.75 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 4x0.5 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 4x1.5 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 4x1 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 4x2.5 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 5x0.75 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 5x1 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 6x0.5 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ LIYCY 6x0.75 HELUKABLE HELUKABEL 0 -
Product Code  Description  Brand  Price  Discount
 สายไฟ JZ-500 2x1 MM. ″HELUKABEL″ HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 12X1.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 2X0.75 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 2X0.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 21X1 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 25X1.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 3X0.75 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 3X1.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 3X1.5 MM. HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 3G1 MM. HELUKABLE HELUKABEL 19.38 -
 สายไฟ JZ-500 3X2.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 34X0.75 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 3X4 MM. HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 4G1 MM. HELUKABLE HELUKABEL 24.68 -
 สายไฟ JZ-500 4X4 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X0.75 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X6 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X1.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X1 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X1 MM. HELUKABEL 0 -
Product Code  Description  Brand  Price  Discount
 สายไฟ FLEX-JZ 4X2.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X25 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 4X35 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 5X0.75 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 6X0.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 7X1 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 7G0.75 MM. HELUKABEL HELUKABEL 0 -
 สายไฟ FLEX-JZ 7X1.5 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ JZ-500 8G1 MM2 ″HELUKABLE″ HELUKABEL 0 -
 สายไฟ H07V-K 4 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ H07V-K 6 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ H07V-K 16 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ H07V-K 35 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -
 สายไฟ H07V-K 50 MM. HELUKABLE HELUKABEL 0 -

กรุณาโทรสอบถาม 02-3309681-2

มาแล้วสายทนไฟ สายทนความร้อน ยี่ห้อDarka จากประเทศออสเตเรีย
ดาวน์โหลด Specification ของสายทนไฟ สายทนความร้อน Draka 
*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**