7/02/2555

สายสัญญาณใช้ในลิฟท์


สายสัญญาณใช้ในลิฟท์ เป็นสายRG59Flex มีลักษณะพิเศษ แกนกลางข้างใน
จะเป็นเส้นทองแดงฝอย เพื่อความยึดหยุ่นเมื่อเกิดการขยับ-ขึ้น-ลง ไปมาของลิฟท์
ยี่ห้อHosiwell

ดาวน์โหลด Specificationสายสัญญาณ 5C-2VFlexible(แกนฝอย)

ดาวน์โหลด Specificationสายสัญญาณ 3C-2VFlexible(แกนฝอย)
ราคาเมตรละ 25.00 บาท ตัดแบ่งขายได้