7/01/2555

โฮลซอสำหรับเจาะเหล็ก , เจาะเสตนเลส


โฮลซอสำหรับเจาะเหล็ก , เจาะเสตนเลส
โฮลซอสำหรับเจาะเหล็ก , เจาะเสตนเลสHOLE  SAW Hole Saw  ( High - Speed  Steel ) สําหรับเจาะเหล็ก    Hole Saw ( Carbide Tip )
สําหรับเจาะเสตนเลส ( ฟนถี่ ) ( ฟนหาง )ขนาด โฮลซอ ขนาด คอนดุท เจาะเสตนเลส  เจาะเหล็ก ฟนถี่  เจาะเหล็ก ฟนหาง เจาะเหล็ก เจาะเสตนเลส