7/02/2555

เบลเด้น Belden

สายRG6เบลเด้นBELDEN,สายRG59เบลเด้นBELDEN,สายRG11เบลเด้นBELDEN


RG6/U CABLE DEALER PRICE 2012/2555 (ราคาขาย/เมตร)


SPECIFICATION BELDEN Commscope Hosiwell INTERLINK SAMART DBY
RG6/U Shield 60 16.-  10.-   7.-  7.5
RG6/U Shield 64 - -   - -
RG6/U Shield 90 22.-  -   - -
RG6/U Shield 93 - -   - -
RG6/U Shield 95 - - 22.-  24.- - 10.5
RG6/U Shield 60 มีสลิง 25.-  - -   - -
RG6/U Shield 90 มีสลิง - - -   - 11.-
RG6/U Shield 95 มีสลิง - - 38.- 12.- - -
RG6/U Shield 95 ไม่มีสลิง - - - 10.- - -

หมายเหตุ/Remark: ยี่ห้อ BELDEN, Commscope,DBY ความยาวมาตราฐาน 305 เมตร/กล่อง DBYมีความยาว 100เมตรด้วย
ยี่ห้อ Hosiwell และ INTERLINK ความยาวมาตรฐาน 500 เมตร/ล้อและยังสามารถตัดแบ่งขายได้
ตามความยาวที่ต้องการ
ยี่ห้อ SAMART(สามารถ) ความยาวมาตราฐาน 100 เมตร/ขด


PRICE LIST 2012

PRODUCT CODE DESCRIPTION Shield COLOR PRICE(Bath/Meter) SPEC
9104 RG 59/U 20 AWG 90% BLACK 20

9116 RG 6/U 18 AWG 60% BLACK 16

SV1530A RG 6/U 18 AWG 90% BLACK 22

9117M RG 6/U 18 AWG Messenger 60% BLACK 23

1523A RG 11/U 14 AWG 60% BLACK 45

1525A RG 11/U 14 AWG ( Outdoor ) 60% BLACK 45

1524M RG 11/U 14 AWG Messenger 60% BLACK 47

8241 RG 59/U 23 AWG Solid Conductors
BLACK 43

8241f RG 59/U 22 AWG Stranded Conductory ( 7 x 30 )
BLACK 67

9259 RG 59/U 22 AWG Stranded Conductory ( 7 x 30 )
BLACK 53

9248 RG 6/U 18 AWG Solid Conductory
BLACK 56

9292 RG 11/U 14 AWG Solid Conductory
BLACK 107

1505A RG 59/U AWG ( SDI Digital Video )
BLACK 70

8281 RG 59/U 20 AWG ( Double Braided )
BLACK 129

8281F EG 59/U 20 AWG ( High Flex Verion )
BLACK 156

1694A RG 6/U Low Loss ( SDI Digital Video )
BLACK     145

Standard Packing 1,000 Ft, ( 305.) / Roll +/- 10% Tolerance.
Price are subject to change without notice
หมายเหตุ/Remark: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบยืนยันราคา
กับทางร้านก่อนสั่งซื้อ