7/01/2555

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร(AP)ขนาดตั้งแต่ 5คู่สาย-200 คู่สาย


สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร AP เป็นสายที่มี Jacket สีดำ เปลือกหุ้ม 2 ชั้น มีทั้งขนาด 0.5มม
และ 0.65 มมส่วนมากจะใช้ในงานเดินสายในท่อหรือในรางวายเวย์ฉนวน2 ชั้น เพื่อป้องกันหนูกัดแทะ
สายทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ดี ทนแดดทนฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 10 คู่สายขึ้นไปจนถึง 200 คู่

จำนวนคู่สาย Number of pairs
ราคา/เมตร ขนาด0.5mm
ราคา/เมตร ขนาด0.65mm
005
-
-
006
45
58
008
-
-
010
62
79
015
79
107
020
92
132
025
110
152
030
132
180
040
-
-
050
185
272
100
355
525
200
675
1,030
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 6 คู่สาย 0.50sqmm AP 6pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP006

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003572
AP PHELPS DODGE 6Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 6 คู่สาย 0.65sqmm AP 6pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP006

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003573
AP PHELPS DODGE 6Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 10 คู่สาย 0.50sqmm AP10pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP010

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003574
AP PHELPS DODGE 10Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 10คู่สาย 0.65sqmm AP10pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP010

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003575
AP PHELPS DODGE 10Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 15คู่สาย 0.50sqmm AP15pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP015

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003576
AP PHELPS DODGE 15Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 15คู่สาย 0.65sqmm AP15pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP015

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003577
AP PHELPS DODGE 15Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 20คู่สาย 0.50sqmm AP 20pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP020

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003578
AP PHELPS DODGE 20Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร  20คู่สาย 0.65sqmm AP 20pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP020

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003579
AP PHELPS DODGE 20Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร  25คู่สาย 0.50sqmm AP 25pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP025

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003580
AP PHELPS DODGE 25Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร  25คู่สาย 0.65sqmm AP  25pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP025

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003581
AP PHELPS DODGE 25Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 30 คู่สาย 0.50sqmm AP30pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP030

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003582
AP PHELPS DODGE 30Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร  30คู่สาย 0.65sqmm AP  30pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP030

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003583
AP PHELPS DODGE 30Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร  50คู่สาย 0.65sqmm AP  50pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP050

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003585
AP PHELPS DODGE 50Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 50 คู่สาย 0.50sqmm AP 50 pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP050

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003584
AP PHELPS DODGE 50Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 100 คู่สาย 0.50sqmm AP 100 pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP100

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003586
AP PHELPS DODGE 100Pair 0.50Sqmm
  Tell a Friend
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร 100คู่สาย 0.65sqmm AP100pair 22 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส AP100

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003587
AP PHELPS DODGE 100Pair 0.65Sqmm
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 200คู่ ขนาด 0.50 Sq ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP-24awg-200pair )

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003006
AP-24awg-200pair
  Tell a Friend
สายโทรศัพท์ 200คู่ ขนาด 0.65Sq ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP-22awg-200paior )

Availability : In Stock
รหัสสินค้า : 003005
PD-AP22200P
  Tell a Friend


***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**