7/02/2555

19"GERMANY EXPORT RACK CABINET
ราคาที่แสดง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

ขนาด 60x60 ซ.ม.
Part NumberDescriptionขนาด (ซ.ม.)ราคา
G3-6061519" Germany Export Cabinet Rack 15U60x60x859,990.00
G3-6062719" Germany Export Cabinet Rack 27U60x60x13912,900.00
G3-6063619" Germany Export Cabinet Rack 36U60x60x17915,700.00
G3-6063919" Germany Export Cabinet Rack 39U60x60x18516,300.00
G3-6064219" Germany Export Cabinet Rack 42U60x60x20516,700.00
G3-6064519" Germany Export Cabinet Rack 45U60x60x218.517,800.00
ขนาด 60x80 ซ.ม.
Part NumberDescriptionขนาด (ซ.ม.)ราคา
G3-6081519" Germany Export Cabinet Rack 15U60x80x8511,550.00
G3-6082719" Germany Export Cabinet Rack 27U60x80x13914,900.00
G3-6083619" Germany Export Cabinet Rack 36U60x80x17917,300.00
G3-6083919" Germany Export Cabinet Rack 39U60x80x18517,900.00
G3-6084219" Germany Export Cabinet Rack 42U60x80x20518,400.00
G3-6084519" Germany Export Cabinet Rack 45U60x80x218.519,500.00
ขนาด 60x90 - 60x100 - 60x110 ซ.ม.
Part NumberDescriptionขนาด (ซ.ม.)ราคา
G3-6092719" Germany Export Cabinet Rack 27U60x90x13915,600.00
G3-6094219" Germany Export Cabinet Rack 42U60x90x20519,400.00
G3-6104219" Germany Export Cabinet Rack 42U60x100x20520,200.00
G3-6112719" Germany Export Cabinet Rack 27U60x110x13916,900.00
G3-6114219" Germany Export Cabinet Rack 42U60x110x20521,000.00
G3-6104519" Germany Export Cabinet Rack 45U60x100x218.521,500.00
G3-6114519" Germany Export Cabinet Rack 45U60x110x218.522,500.00
ขนาด 80x80 - 80x90 - 80x100 - 80x110 ซ.ม.
Part NumberDescriptionขนาด (ซ.ม.)ราคา
G3-8082719" Germany Export Cabinet Rack 27U80x80x13917,400.00
G3-8084219" Germany Export Cabinet Rack 42U80x80x20522,800.00
G3-8084519" Germany Export Cabinet Rack 45U80x80x218.523,700.00
G3-8092719" Germany Export Cabinet Rack 27U80x90x13918,100.00
G3-8094219" Germany Export Cabinet Rack 42U80x90x20523,700.00
G3-8104219" Germany Export Cabinet Rack 42U80x100x20524,600.00
G3-8114219" Germany Export Cabinet Rack 42U80x110x20525,500.00
G3-8114519" Germany Export Cabinet Rack 45U80x110x218.526,500.00