6/30/2555

สายไฟVAF-GRD


VAF-GRD
300V 70 C Flat twin copper conductor with ground , PVC insulated and sheathed wire and cable TIS 11-2531 TABLE 11

VAF-GRD
300 V 70° C PVC insulated and sheathed, Flat type with ground, TIS 11-2531
สายแบนแกนคู่มีสายดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลต์์ อุณหภูมิ 70°C
ตามมาตรฐาน มอก.11-2531

จำนวนแกน
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)
สายไฟยี่ห้อ THAIYAZAKI MCI-DRAKA
สายไฟยี่ห้อ FUHRER
ราคา (บาท ต่อ เมตร)
ราคา (บาท ต่อ เมตร)


2
1 / 1
23.40
-
1.5 / 1
30.50
22.90
2.5 / 1.5
42.00
31.60
4 / 2.5
62.30
45.50
6 / 4
100.90
64.00
10 / 4
139.00
88.30
16 / 10
209.00
133.00
25 / 6
312.00
-
35 / 10
447.00
-
1. Conductor : Solid or concentric stranded annealed copper wires
2. Insulation : Polyvinyl chloride (PVC)
Identification : Phase - Gray ,Black and Red color
 Ground - Green/Yellow color
3. Sheath : Polyvinyl chloride (PVC), White colorFor surface wiring, concealed wiring in wooden partition or above ceiling, embedded in plaster, dry location.

Phase ConductorGround ConductorThickness
of
sheath


mm
Overall diameterCurrent
rating
in air


A
Minimum
insulation
resistance
(at 70°C)

Mohm-km
Cable
weight
approx.


kg/km
Standard
Lengthm
Nominal
cross-
sectional
area
sq.mm
No.& dia.
of
wires

No./mm
Thickness
of
insulation

mm
Nominal
cross-
sectional
area
sq.mm
No.& dia.
of
wires

No./mm
Thickness
of
insulation

mm
lower
limit


mm
upper
limit


mm
11/1.130.611/1.130.60.94.0 x 10.54.8 x 12.5110.011595100/C
17/0.400.617/0.400.60.94.0 x 11.05.0 x 13.5110.011095100/C
1.51/1.380.611/1.130.61.24.8 x 12.05.8 x 14.0140.0100130100/C
1.57/0.500.617/0.400.61.24.9 x 12.56.0 x 15.0140.0094130100/C
2.51/1.780.71.51/1.380.61.25.4 x 14.06.4 x 16.5190.0092180100/C
2.57/0.670.71.57/0.500.61.25.6 x 14.56.8 x 17.5190.0084180100/C
41/2.250.82.51/1.780.61.26.0 x 16.07.2 x 19.0250.0086260100/C
47/0.850.82.57/0.670.61.26.2 x 17.57.6 x 20.5250.0078260100/C
67/1.040.847/0.850.61.26.8 x 19.58.2 x 22.5330.0066370100/C
107/1.350.947/0.850.61.28.0 x 22.59.4 x 26.0420.0059520100/C
167/1.701.067/1.040.61.49.6 x 27.511.0 x 31.5560.0053860100/C