ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Structured Cabling System HOSIWELL


Structured Cabling System

Structured Cabling System

http://file-charnchai.net/hosiwell/24 110 patch plug.jpg
http://file-charnchai.net/hosiwell/27 common outlet configurations.jpg

Structured Cabling System,Horizontal Cable,Patch Cable,Patch Cord,Keystone Jack & Multimedia Insert,Surface Mount Box & Floor Workstation Module,Faceplate,Patch Panel for 89D Bracket,110 Series,19 Inch Panel & Brackets,Tooling,Tester
Network Server Cabinet,

รายการสินค้าอื่นๆ

facebook