6/14/2555

แคตตาล็อก Panasonic

Panasonic
VHP 99.9S ไทม์เมอร์ 220V PANASONIC 3670 -
WA 3215 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3219 WF7215 PANASONIC 375 -
WA 3219 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3215 PANASONIC 230 -
WA 3220 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3229 WF7220 PANASONIC 1050 -
WA 3229 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3220 PANASONIC 675 -
WA 3315 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3319 WF7315 PANASONIC 765 -
WA 3319 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3315 PANASONIC 430 -
WA 3320 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3329 WF7320 PANASONIC 1160 -
WA 3329 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3320 PANASONIC 730 -
WA 3415 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3419 WF7415 PANASONIC 790 -
WA 3419 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3415 PANASONIC 450 -
WA 3420 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3429 WF7420 PANASONIC 1180 -
WA 3429 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3420 PANASONIC 680 -
WA 3515 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3519 WF7515 PANASONIC 705 -
WA 3519 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3515 PANASONIC 425 -
WA 3615 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง WA3619 WF7615 PANASONIC 880 -
WA 3619 : ปลั๊กยางตัวเมียของรุ่น WA 3615 PANASONIC 475 -
WA 5215 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 600 -
WA 5219 : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดล็อค PANASONIC 385 -
WA 5220 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 1285
WA 5229 : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดช็อค PANASONIC 785 -
WA 5315 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 1140 -
WA 5319 : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดล็อค PANASONIC 700 -
WA 5320 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 1490 -
WA 5329 K : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดช็อค PANASONIC 920 -
WA 5330 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 2860 -
WA 5339 : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดล็อค PANASONIC 1580 -
WA 5420 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 1830 -
WA 5429 : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดล็อค PANASONIC 1120 -
WA 5430 : ชุดปลั๊กยางกลางทาง ชนิดล็อค PANASONIC 3500 -
WA 5439 : ปลั๊กยางตัวเมีย ชนิดล็อค PANASONIC 2100 -
WCH 2303 W : ปลั๊กตัวผู้ 3 ขา สำหรับ WZ 1006 PANASONIC 148 -
WD1021 : ท๊อกเกิ้ล 2ขา ON-OFF PANASONIC 120 -
WD11219 : ท๊อกเกิ้ล 3 ขา ON-ON PANASONIC 130 -
WD1121 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 3P ON - ON PANASONIC 230 -
WD11229 : ท๊อกเกิ้ล 3 ขา ON-OFF-ON PANASONIC 230 -
WD1221 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 4P ON - OFF PANASONIC 180 -
WD1321 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 2P 6 ขา ON-ON PANASONIC 320 -
WD1322 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 6P ON - OFF - ON PANASONIC 200 -
WD1421 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 6P ON - OFF PANASONIC 0
WD1522 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 3P 9ขา ON - OFF-ON PANASONIC 310 -
WD1722 : ท๊อกเกิ้ลสวิท 12P ON - OFF - ON PANASONIC 610 -
WD1901 : แผ่นป้าย ON-OFF PANASONIC 21 -
WEG 3020 H : แผ่นอุดช่องว่าง 1 DEVICE สีเทา PANASONIC 20 -
WE 5004-8 : สวิทช์ 4 ทาง PANASONIC 470 -
WE 5151-851 : สวิทช์ทางเดียว ปิดมีไฟ PANASONIC 210 -
WE 5152-851 : สวิทช์ 3 ทาง ปิดมีไฟ PANASONIC 260 -
WEAG5511 : สวิททางเดียว 16A 250V PANASONIC 50 -
WEAG5512 : สวิท 3 ทาง 16A 250V PANASONIC 93 -
WEAG5521 : สวิททางเดียว 16A 250V PANASONIC 50 -
WEAG5522 : สวิท 3 ทาง 16A 250V PANASONIC 93 -
WEAG5531 : สวิททางเดียว 16A 250V PANASONIC 50 -
WEAG5532 : สวิท 3 ทาง 16A 250V PANASONIC 93 -
WEAG5551 : สวิทหิ่งห้อยทางเดียว 16A 250V PANASONIC 170 -
WEAG5552 : สวิทหิ่งห้อย3ทางปิดมีไฟ 16A 250V PANASONIC 240 -
WEAG5561 : สวิทหิ่งห้อยทางเดียวปิดมีไฟ 16A 250V PANASONIC 170 -
WEAG5562 : สวิทหิ่งห้อย 3ทาง PANASONIC 0 -
WEAG 5571 : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 170 -
WEAG5572 : สวิทหิ่งห้อย3ทางปิดมีไฟ 16A 250V PANASONIC 240 -
WEAG 6801 W : ฝาพลาสติก 1 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 22
WEAG 68029 W : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีขาว PANASONIC 22 -
WEAG 6802 W : ฝาพลาสติก 2 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 22 -
WEAG 6803 W : ฝาพลาสติก 3 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 22 -
WEAG 6804 W : ฝาพลาสติก 4 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 76 -
WEAG 6806 W : ฝาพลาสติก 6 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 76 -
WEG 1081 : เต้ารับ 2 สาย ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 58 -
WEG 10919 H : เต้ารับเดี่ยวขากลมแบน 2P สีเทา PANASONIC 54 -
WEG 1091 : เต้ารับ 2 สาย ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 38 -
WEG 1181 KH : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 200 -
WEG 1181 KR : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 200 -
WEG 1181 : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 115 -
WEG 1191 H : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ สีเทา PANASONIC 135 -
WEG 1191 : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 100 -
WEG 1382 : เต้ารับคู่ 2 สาย ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 125 -
WEG 1392 : เต้ารับคู่ 2 สาย ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 74 -
WEG 15829 H : เต้ารับคู่ 2PG ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 290 -
WEG 15829 : เต้ารับคู่ 2PG ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 220 -
WEG 15929 H : เต้ารับคู่ 2PG ขาเสียบกลมแบน สีเทา PANASONIC 245 -
WN 1121-8 : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ 20A 125V PANASONIC 195 -
WN 1502-7 : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 132
WN 1512 K : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 220 -
WN 1518 A : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ HOSPITAL PANASONIC 430 -
WN 1518 R : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ HOSPITAL PANASONIC 430 -
WN 1612-8 : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ 15A 250V PANASONIC 195 -
WN 1702-851 : เต้ารับคู่ 2 สาย มีม่านนิรภัย สำหรับ PANASONIC 2140 -
WN 1741-851 : เต้ารับเดี่ยว 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 2310 -
WN 1771-5851 : เต้ารับ 2 สาย ตั้งเวลาเปิด ON PANASONIC 1965 -
WN 1781-5851 : เต้ารับ 2 สาย ตั้งเวลาเปิด OFF PANASONIC 1965 -
WN 3020-8 : แผ่นอุดช่องว่าง 1 DEVICE PANASONIC 20 -
WN 3021-8 : แผ่นปิดนูน 1 DEVICE รู 9.5 มม. PANASONIC 20 -
WN 3022-8 : แผ่นปิดนูน 1 DEVICE รู 14 มม. PANASONIC 20 -
WN 3023-8 : แผ่นปิดนูน 1 DEVICE รู 9 มม. , 16 มม. PANASONIC 20 -
WN 3032-851 G : ไพลอตแลมป์ สีเขียว 220V PANASONIC 340 -
WN 3032-851 R : ไพลอตแลมป์ สีแดง 220V PANASONIC 340 -
WN 3032-851 W : ไพลอตแลมป์ สีขาว 220V PANASONIC 340 -
WN 3040K : ขั้วต่อสายกราวด์ PANASONIC 120 -
WN 3040 W : ขั้วต่อสายกราวด์เดี่ยว HOSPITAL GRADE PANASONIC 500 -
WN 3041-8 : ขั้วต่อสายกราวด์คู่ HOSPITAL GRADE PANASONIC 685 -
WN 3049-8 : จุดรวมขั้วต่อสายกราวด์ PANASONIC 2670 -
WN 3051 : เทอร์มินอล TV. PANASONIC 235 -
WN 3700-8 : ตะแกรงเหล็ก สำหรับฝาทั่วไป PANASONIC 24 -
WN 3801-8 : ตะแกรงเหล็ก สำหรับฝา WN 3851-8 PANASONIC 100 -
WN 3802-8 : ตะแกรงเหล็ก สำหรับฝา WN 3852-8 PANASONIC 165 -
WN 3851-8 : ฝาอลูมิเนียมเล็ก ทรงยาว 1 ช่อง PANASONIC 175 -
WN 3852-8 : ฝาอลูมิเนียมเล็ก ทรงยาว 2 ช่อง PANASONIC 290 -
WN 3900-8 : ตะแกรงเหล็ก สำหรับฝา WN 9501-8 PANASONIC 30 -
WN 3990-8 : เหล็กยึดผนัง PANASONIC 36 -
WN 4500-8 : สวิทช์กดฉุกเฉิน 6A 300V PANASONIC 670 -
WN 5054 : สวิทช์ 4 ทาง ปิดมีไฟ มีฝาครอบใส 15A 220V PANASONIC 842 -
WNG 5061-701 : สวิทช์ทางเดียว ฝาครอบใส 15A 300V PANASONIC 120 -
WNG 5062-701 : สวิทช์ 3 ทาง ฝาครอบใส 15A 300V PANASONIC 182 -
WN 5092-8 : สวิทช์กุญแจ 3 ทาง 15A 300V PANASONIC 330 -
WNG 5152-851 : สวิทช์ 3 ทาง ปิดมีไฟ 15A 220V PANASONIC 260 -
WN 5241-801 : สวิทช์ทางเดียว เปิดมีไฟ PANASONIC 500 -
WN 5242-801 : สวิทช์ 3 ทาง เปิดมีไฟ PANASONIC 596 -
WN 5271-851 : สวิทช์ทางเดียว OFF DELAY PANASONIC 870 -
WN 5275-851 : สวิทช์ทางเดียว OFF DELAY PANASONIC 870 -
WN 5276-851 : สวิทช์ตัด 2 ขั้วสาย OFF DELAY PANASONIC 945 -
WN 5291-801 : สวิทช์หมุนตั้งเวลา 90 นาที PANASONIC 1170 -
WN 5292K-801 : สวิทช์หมุนตั้งเวลา 120 นาที PANASONIC 1170 -
WNG 5460-7K : สวิทช์ฝังกดปิด 1 NC PANASONIC 224 -
WN 5461-7 : สวิทช์กดเปิด 1 NO PANASONIC 215 -
WN 5463-7K : สวิทช์กดเปิด 2 ขั้ว 2NO PANASONIC 300 -
WN 5762-821 : สวิทช์หรี่ไฟ 40W-500W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 3100 -
WN 5781-5851 : สวิทช์ตั้งเวลาปิด 12 ช.ม. PANASONIC 2480 -
WN 6209 M8 : ฝาพลาสติก 9 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 280 -
WN 7101 W M8 : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 52 -
WN 7101 Y M8 : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 52 -
WN 7102 W M8 : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 52 -
WN 7102 Y M8 : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 52 -
WN 7103 W M8 : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 52 -
WN 7103 Y M8 : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 52 -
WN 7104 W M8 : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 135 -
WN 7104 Y M8 : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 135 -
WN 7106 W M8 : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 135 -
WN 7106 Y M8 : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 135 -
WN 7109 W M8 : ฝาพลาสติก 9 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 265 -
WN 7109 Y M8 : ฝาพลาสติก 9 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 265 -
WN 7191 W M8 : ฝาพลาสติกปิดเรียบ สีขาวนวล PANASONIC 93 -
WN 7191 Y M8 : ฝาพลาสติกปิดเรียบ สีน้ำตาล PANASONIC 93 -
WN 7202 F : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 0 -
WN 7203 J : ฝา 3 ช่อง PANASONIC 0 -
WN 7203 M : ฝา 3 ช่อง PANASONIC 0 -
WN 7301 M8 : ฝาพลาสติกรุ่นขันสกรู 1 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 60 -
WN 7302 M8 : ฝาพลาสติกรุ่นขันสกรู 2 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 60 -
WN 7303 M8 : ฝาพลาสติกรุ่นขันสกรู 3 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 60 -
WN 7304 M8 : ฝาพลาสติกรุ่นขันสกรู 4 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 125 -
WN 7306 M8 : ฝาพลาสติกรุ่นขันสกรู 6 ช่อง PANASONIC 125 -
WN 7309 M8 : ฝาพลาสติกรุ่นขันสกรู 9 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 220 -
WN 7391 M8 : ฝาพลาสติกปิดเรียบ 1 แก้งค์ PANASONIC 72 -
WN 7401 Q M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 1 ช่อง สีทองแดง PANASONIC 260 -
WN 7401 Y M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 1 ช่อง สีทองเหลือง PANASONIC 260 -
WN 7402 Q M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 2 ช่อง สีทองแดง PANASONIC 260 -
WN 7402 Y M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 2 ช่อง สีทองเหลือง PANASONIC 260 -
WN 7403 Q M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 3 ช่อง สีทองแดง PANASONIC 260 -
WN 7403 Y M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 3 ช่อง สีทองเหลือง PANASONIC 260 -
WN 7404 Q M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 4 ช่อง สีทองแดง PANASONIC 530 -
WN 7404 Y M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 4 ช่อง สีทองเหลือง PANASONIC 530 -
WN 7406 Q M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 6 ช่อง สีทองแดง PANASONIC 530 -
WN 7406 Y M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 6 ช่อง สีทองเหลือง PANASONIC 530 -
WN 7409 Q M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 9 ช่อง สีทองแดง PANASONIC 1230 -
WN 7409 Y M8 : ฝาพลาสติกขอบลาย 9 ช่อง สีทองเหลือง PANASONIC 1230 -
WN 7501 M8 : ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 100 -
WN 7502 M8 : ฝาอลูมิเนียม 2 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 100 -
WN 7503 M8 : ฝาอลูมิเนียม 3 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 100 -
WN 7504 M8 : ฝาอลูมิเนียม 4 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 230 -
WN 7506 M8 : ฝาอลูมิเนียม 6 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 230 -
WN 7509 M8 : ฝาอลูมิเนียม 9 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 480 -
WN 7512 M8 : ฝาอลูมิเนียม 12 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 730 -
WN 7515 M8 : ฝาอลูมิเนียม 15 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 1200 -
WN 7518 M8 : ฝาอลูมิเนียม 18 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 2000 -
WN 7561 M8 : ฝาอลูมิเนียม รู 16 MM. พร้อมตะแกรง PANASONIC 145 -
WN 7581 M8 : ฝาอลูมิเนียม รู 9 MM. พร้อมตะแกรง PANASONIC 145 -
WN 7591 M8 : ฝาอลูมิเนียม ปิดเรียบ 1 แก้งค์ PANASONIC 145 -
WN 7592 M8 : ฝาอลูมิเนียม ปิดเรียบ 2 แก้งค์ PANASONIC 290 -
WN 7601 M8 : ฝาสแตนเลส 1 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 130 -
WN 7602 M8 : ฝาสแตนเลส 2 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 130 -
WN 7603 M8 : ฝาสแตนเลส 3 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 130 -
WN 7604 M8 : ฝาสแตนเลส 4 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 260 -
WN 7606 M8 : ฝาสแตนเลส 6 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 260 -
WN 7608 M8 : ฝาสแตนเลส 8 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 445 -
WN 7609 M8 : ฝาสแตนเลส 9 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 500 -
WN 7612 M8 : ฝาสแตนเลส 12 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 740 -
WN 7615 M8 : ฝาสแตนเลส 15 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 1170 -
WN 7618 M8 : ฝาสแตนเลส 18 ช่อง พร้อมตะแกรง PANASONIC 2100 -
WN 7621 : ฝาสแตนเลส สำหรับ WN1112 , WN 1122 PANASONIC 105 -
WN 7661 : ฝาสแตนเลส รู 16 มม. PANASONIC 138 -
WN 7674-8 : ฝาแสตนเลส พร้อมตะแกรง PANASONIC 185 -
WN 7681 : ฝาสแตนเลส รู 9 มม. PANASONIC 138 -
WN 7691 : ฝาสแตนเลส ปิดเรียบ 1 แก้งค์ PANASONIC 138 -
WN 7692 : ฝาสแตนเลส ปิดเรียบ 2 แก้งค์ PANASONIC 275 -
WN 7801 : ฝาโลหะกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด 1 ช่อง PANASONIC 745 -
WN 7802 : ฝาโลหะกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด 2 ช่อง PANASONIC 745 -
WN 7803 : ฝาโลหะกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด 3 ช่อง PANASONIC 745 -
WN 7941 : ฝาพลาสติกกันน้ำสำหรับสวิทช์ 1 ช่อง PANASONIC 580 -
WN 7942 : ฝาพลาสติกกันน้ำสำหรับสวิทช์ 2 ช่อง PANASONIC 580 -
WN 7943 : ฝาพลาสติกกันน้ำสำหรับสวิทช์ 3 ช่อง PANASONIC 580 -
WN 7971 : ฝาพลาสติกกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด PANASONIC 880 -
WN 7972 : ฝาพลาสติกกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด PANASONIC 880 -
WN 7973 : ฝาพลาสติกกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด PANASONIC 880 -
WN 8713 Y8 : ฝา PANASONIC 1130 -
WN 8751 Y8 : ฝา PANASONIC 480 -
WN 9113 : ฝาพลาสติก รูกลม 35.5 MM PANASONIC 60 -
WN 9501 : ฝาอลูมิเนียม เล็ก 66x60 MM PANASONIC 170 -
WN 9513-8 : ฝาอลูมิเนียม รูกลม 35.5 MM PANASONIC 135 -
WN 9514-8 : ฝาอลูมิเนียม รูกลม 41.5 MM PANASONIC 135 -
WN 9515-8 : ฝาอลูมิเนียม รูกลม 41.5 MM PANASONIC 275 -
WN 9613-8 : ฝาสแตนเลส รูกลม 35.5 MM PANASONIC 125 -
WN 9614-8 : ฝาสแตนเลส รูกลม 41.5 MM PANASONIC 125 -
WN 9615-8 : ฝาสแตนเลส รูกลม 58.5 MM. PANASONIC 245 -
WNF6201 A M8 : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาลรุ่นใหม่ PANASONIC 72 -
WNF6201 W M8 : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีขาวรุ่นใหม่ PANASONIC 72 -
WNF6202 A M8 : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาลรุ่นใหม่ PANASONIC 72 -
WNF6202 W M8 : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีขาวรุ่นใหม่ PANASONIC 72 -
WNF6203 A M8 : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีน้ำตาลรุ่นใหม่ PANASONIC 72 -
WNF6203 W M8 : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีขาวรุ่นใหม่ PANASONIC 72 -
WNF6204 A M8 : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีน้ำตาลรุ่นใหม่ PANASONIC 120 -
WNF6204 W M8 : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีขาวรุ่นใหม่ PANASONIC 120 -
WNF6206 A M8 : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีน้ำตาลรุ่นใหม่ PANASONIC 120 -
WNF6206 W M8 : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีขาวรุ่นใหม่ PANASONIC 120
WNF 6209 W : ฝาพลาสติก 9 ช่อง สีขาวรุ่นใหม่ PANASONIC 280 -
WNG 1091-7 : เต้ารับ 2 สายขาเสียบกลมแบน PANASONIC 38 -
WNG 1091-7 W : เต้ารับ 2 สายขาเสียบกลม สีขาว PANASONIC 38 -
WNG 1512-7 : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 195 -
WNG 15923-7 H : เต้ารับคู่ 2P/กราวด์ สีเทา PANASONIC 250 -
WNG 15923-7 : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 162 -
WNG 15923-7R : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 210 -
WNG 15923-7Y : เต้ารับคู่ 2 สาย พร้อมกราวด์ PANASONIC 210 -
WNG 3032 G : ไพลอตแลมป์ สีเขียว 220V PANASONIC 165 -
WNG 3032 R : ไพลอตแลมป์ สีแดง 220V PANASONIC 0 -
WNG 3032 W : ไพลอตแลมป์ สีขาว 220V PANASONIC 340 -
WNG 5001-701 : สวิททางเดียว 15A 300V PANASONIC 38 -
WNG 5001-701 W : สวิททางเดียว 15A 300V สีขาว PANASONIC 0 -
WNG 5002-701 : สวิท 3 ทาง 15A 300V PANASONIC 70 -
WNG 5002-7W : สวิท 3 ทาง 15A 300V สีขาว PANASONIC 70 -
WNG 5003-7 : สวิทตัด 2 ขั้วสาย 10A 300V PANASONIC 290 -
WNG 5004-7 : สวิท 4 ทาง 10A 300V PANASONIC 470 -
WNG 5021-7 : สวิทคู่ทางเดียว 10A 300V PANASONIC 312 -
WNG 5051-851 : สวิททางเดียว ปิดมีไฟ มีฝาครอบใส PANASONIC 220 -
WNG 5052-851 : สวิทช์ 3 ทาง ปิดมีไฟ มีฝาครอบใส PANASONIC 280
WNG 5151-751 : สวิทช์ทางเดียว ปิดมีไฟ 15A 220V PANASONIC 210 -
WNG 5401-7K : สวิทช์ฝังกดเปิด 1 NO PANASONIC 126 -
WNG 5461-7 : สวิทช์ฝังกดเปิด 1 NO PANASONIC 215 -
WNG 6801 A : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 22 -
WNG 6801 W : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 22 -
WNG 6801 WW : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีขาว PANASONIC 22 -
WNG 6802 A : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 22 -
WNG 6802 W : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 22 -
WNG 6802 WW : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีขาว PANASONIC 22 -
WNG 6803 A : ฝาพลาสติก 3ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 22 -
WNG 6803 W : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 22 -
WNG 6803 WW : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีขาว PANASONIC 22 -
WNG 6804 A : ฝาพลาสติก 4ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 76 -
WNG 6804 W : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 76 -
WNG 6804 WW : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีขาว PANASONIC 76 -
WNG 6806 A : ฝาพลาสติก 6ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 76 -
WNG 6806 W : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีขาวนวล PANASONIC 76 -
WNG 6806 WW : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีขาว PANASONIC 76 -
WNG 6891 W : ฝาปิดเรียบ สีขาวนวล PANASONIC 58 -
WNG 7901 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 1 ช่อง PANASONIC 400 -
WNG 7902 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 2 ช่อง PANASONIC 400 -
WNG 7903 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 3 ช่อง PANASONIC 400 -
WNGP 575132 : สวิทซ์หรี่ไฟ 60-300 W PANASONIC 770 -
WNGP 575152 : สวิทซ์หรี่ไฟ 60-500 W PANASONIC 620 -
WNGP 575213 : สวิทซ์หรี่ไฟ 200-1500 W PANASONIC 3400 -
WNGP 575233 : สวิทซ์หรี่ไฟมีสวิทซ์ 60-300 W PANASONIC 800 -
WNGP 575253 : สวิทซ์หรี่ไฟ 60-500 W PANASONIC 650 -
WNGP 575283K : สวิทซ์หรี่ไฟมีสวิทซ์ 100-800 W PANASONIC 1170 -
WNH 19654 : SPEAKER RECEPTACLE PANASONIC 2230 -
WNH 3901 : ตะแกรงเหล็ก PANASONIC 35 -
WNH 9101 : ฝาพลาสติก สีขาว รุ่น MINI PANASONIC 80 -
WNT 15669 : เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C โมดูล่า PANASONIC 287 -
WNT 1881 : เต้ารับโทรศัพท์ 8P 8C โมดูล่า PANASONIC 748 -
WNT 3543 : เต้ารับโทรศัพท์ รุ่นติดลอย 6P 4C PANASONIC 213 -
WNT 3563 : เต้ารับโทรศัพท์ รุ่นติดลอย 6P 6C PANASONIC 300 -
WNTG 15649 : เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C โมดูล่า PANASONIC 190 -
WR 2311-821 : ทรานฟอร์เมอร์ PANASONIC 4500 -
WR 3400-8 : รีเลย์คอนโทรล T/U PANASONIC 5000 -
WR 3426-8 : รีเลย์ 6A คอนแทรค OUT-PUTT/U PANASONIC 3840 -
WR 3604-8 : สวิท PANASONIC 3510 -
WR 3801-8 : สวิท PANASONIC 2970 -
WR 3804-8 : 4สวิทซ์ PANASONIC 3510 -
WR 3864 : สวิท PANASONIC 3780 -
WR 6161-8 : รีเลย์ 20A PANASONIC 1600 -
WR 6404 :WR 8404-8 สวิทซ์รีโมท 4 สวิทซ์ PANASONIC 1968 -
WR 8501-8 : สวิทคอนโทรล PANASONIC 660 -
WRT 5552-8 : สวิทซ์ PANASONIC 3640 -
WRT 5553-8 : สวิทซ์ PANASONIC 0 -
WRT 5554-8 : สวิทช์ PANASONIC 0 -
WS 3002-8 : สวิทช์ลอย 3 ทาง สีงา PANASONIC 130 -
WS 3202 : สวิทช์กระตุก 10A 250V PANASONIC 177 -
WS 4021-8 : สวิทช์ลอยกันน้ำ กันฝุ่น PANASONIC 377 -
WS 4022 : สวิทช์ลอยกันน้ำ กันฝุ่น 3 ทาง 15A 300V PANASONIC 400 -
WS 4409H-8 : สวิทช์กดใช้กับหัวเตียงคนไข้ 1A 25V PANASONIC 81 -
WS 4409 : สวิทช์กดใช้กับหัวเตียงคนไข้ 1A 25V PANASONIC 81 -
WS 4420 : สวิทช์กระดิ่ง กดก้น 1A 250V PANASONIC 116 -
WSG 3001 : สวิทช์ลอย ทางเดียว สีงา ฐานสีน้ำตาล PANASONIC 60 -
WTAG 6101 W : ฝาพลาสติก 1 ช่อง COSMO. PANASONIC 22 -
WTAG 7152CL : สวิทซ์เดี่ยว COSMO 1MODULE. PANASONIC 690 -
WTAG 7252CL : สวิทซ์เดี่ยว COSMO 2MODULE. PANASONIC 1360 -
WTAG 7352CL : สวิทซ์เดี่ยว COSMO 3MODULE. PANASONIC 2030 -
WTF 3710-7 : ตะแกรงพลาสติก PANASONIC 85 -
WTT8 51422 S2 : สวิทเดี่ยว สีเทาเงิน PANASONIC 1320 -
WTT8 52422 S2 : สวิทคู่ สีเทาเงิน PANASONIC 2680 -
WTT8 53422 S2 : สวิท 3 ที่ สีเทาเงิน PANASONIC 3800 -
WTV 1564 H : เต้ารับโทรศัพท์ สีเทา PANASONIC 320 -
WTV 6101 S2 : ฝาครอบสวิท 1 ช่อง สีเทาเงิน PANASONIC 1300 -
WTV 6102 S2 : ฝาครอบสวิท 2 ช่อง สีเทาเงิน PANASONIC 2700 -
WTV 6201 S2 : ฝาครอบเต้ารับ 1 ช่อง สีเทาเงิน PANASONIC 1420 -
WTV 6203 S2 : ฝาครอบเต้ารับ 3 ช่อง สีเทาเงิน PANASONIC 1420 -
WZ 1006-7 : เต้ารับโทรศัพท์ พร้อม ปลั๊กตัวผู้ PANASONIC 290 -
WZ 1101 : ปลั๊กฝัง TV. ใช้เป็น WZ1201 แทน PANASONIC 215 -
WZ 1102 : เต้ารับโทรทัศน์ , วิทยุ TV. / FM. PANASONIC 694 -
WZ1102 W : เต้ารับโทรทัศ วิทยุ TV/FM PANASONIC 694 -
WZ 1201 H : เต้ารับ TV สีเทา PANASONIC 230 -
WZ 1201 : เต้ารับ TV. DIN STANDARD PANASONIC 215 -
WZ 1731 : ฝาพลาสติก สีน้ำตาล ใช้กับเต้ารับเยอรมัน PANASONIC 60 -
WZ 1761 : ฝาสแตนเลส ใช้กับเต้ารับเยอรมัน WZ1121 PANASONIC 132 -
WZ 1781 : ฝาพลาสติก สีขาวนวล ใช้กับเต้ารับเยอรมัน PANASONIC 50 -
WZ 1811 SW-M8 : ฝาพลาสติก 1 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 36 -
WZ 1812 SW-M8 : ฝาพลาสติก 2 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 36 -
WZ 1813 SW-M8 : ฝาพลาสติก 3 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 36 -
WZ 1817 W : ฝา 2 ช่องกลาง ใช้สำหรับ WZ 1121-7W PANASONIC 22 -
WZ 1821 M8 : ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 143 -
WZ 1822 M8 : ฝาอลูมิเนียม 2 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 143 -
WZ 1823 M8 : ฝาอลูมิเนียม 3 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 143 -
WZ8 : เต้ารับโทรทัศน์,วิทยุ TV/FM 1102 PANASONIC 710 -
WZB 7841 W : ฝาพลาสติก/ตะแกรง THAI PANASONIC 22 -
WZB 7842 W : ฝาพลาสติก/ตะแกรง THAI PANASONIC 22 -
WZB 7843 MB : ฝาพลาสติก W/ตะแกรง PANASONIC 45 -
WZB 7843 W : ฝาพลาสติก/ตะแกรง THAI PANASONIC 22 -
WZG1121 : เต้ารับเยอรมันขากลม พร้อมกราวด์ 16A 250V PANASONIC 260 -
DG 80031 : ปลั๊กฝังพื้น ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 2800 -
DG 80051 : ปลั๊กฝังพื้น :โทรศัพท์ 3 ขา ทรงเหลี่ยม PANASONIC 1760 -
DS3744 : บ๊อกซ์เล็ก # 102 x 44 มม. PANASONIC 200 -
DS3844 : บ๊อกซ์ใหญ่ # 119 x 44 มม. PANASONIC 220 -
DS3854T : บ๊อกซ์ # 112x112x55 มม. ปลั๊กฝังพื้นคู่ PANASONIC 300 -
DS4311 : ฝาเสริม สำหรับปลั๊กพื้นรุ่น DU PANASONIC 80 -
DS4412 : ฝาเสริมใหญ่ สำหรับปลั๊กพื้น PANASONIC 120 -
DU 3854 :บ๊อกซ์ สำหรับปลั้กพื้นรุ่นคู่ PANASONIC 300 -
DU 5140P : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีเงิน 2P เสียบ 2 ที่ PANASONIC 2310 -
DU 5142P : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีเงิน 2P G PANASONIC 1800 -
DU 5144P : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีเงิน 3P เสียบล็อค PANASONIC 2950 -
DU 5150P : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีทอง 2P เสียบ 2 ที่ PANASONIC 3730 -
DU 5152PT : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีทอง 2P G PANASONIC 3300 -
DU 5199HTC : ปลั๊กพื้น ชนิด 1 ช่อง PANASONIC 840 -
DU 5340P : ปลั๊กพื้นหน้าสี่เหลี่ยม สีเงิน 2P 2 ที่ PANASONIC 2310 -
DU 5342P : ปลั๊กพื้นหน้าสี่เหลี่ยม สีเงิน 2P G PANASONIC 1800 -
DU5344P : ปลั๊กพื้นหน้าสี่เหลี่ยมสีเงิน3Pเสียบล็อค PANASONIC 2540 -
DU 59833LT : ปลั้กฝังพื้นพร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 2200 -
DU 59835LT : ปลั้กฝังพื้นพร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 2350 -
DU 59839LT : ปลั้กฝังพื้นพร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 2000 -
DU 5983LT: ปลั๊กพื้นสีเหลี่ยม 2PGม่านฝาเสริม PANASONIC 2400 -
DU 5993LT: ปลั๊กพื้นสีเหลี่ยมขากลมแบน2PGฝาเสริม PANASONIC 2350 -
DU 61219HTC : ปลั๊กพื้นหน้ากลม TVฝาเสริม PANASONIC 1150 -
DU 612331HTC : ปลั๊กพื้นหน้ากลม 6P4Cฝาเสริม PANASONIC 1470 -
DU 61233HTC : ปลั๊กพื้นหน้ากลม 6P4C PANASONIC 1400 -
DU 612351HTC : ปลั๊กพื้นหน้ากลม 6P4Cปลั๊กคอมฯ PANASONIC 1570 -
DU 61239HTC : ปลั๊กพื้นหน้ากลม 6P4Cฝาครอบพลาสติก PANASONIC 1100 -
DU 6140P : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีเงิน เสียบไมโครโฟน PANASONIC 3200 -
DU 6141P : ปลั๊กพื้นหน้ากลมสีเงินเสียบมอนิเตอร์ TV PANASONIC 3950 -
DU 6143P : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีเงิน โทรศัพท์ 6P 4C PANASONIC 2300 -
DU 6145PT : ปลั๊กคอมCAT5Eฝังพื้นหน้ากลม/ฝาเสริม PANASONIC 4500 -
DU 6153PT : ปลั๊กพื้นหน้ากลม สีทอง โทรศัพท์ 6P 4C PANASONIC 4100 -
DU 6341P : ปลั๊กพื้นหน้าสี่เหลี่ยม สีเงิน PANASONIC 3950 -
DU 6343P : ปลั๊กพื้นหน้าสี่เหลี่ยม สีเงิน โทรศัพท์ PANASONIC 2300 -
DU 6345PT : ปลั๊กพื้นคอมฯ CAT5E หน้ากลม สีเงิน PANASONIC 4500 -
DU 6933LT : ปลั๊กพื้น พร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 2300 -
DU 6935LT : ปลั๊กพื้น พร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 2300 -
DU 6955LT : ปลั๊กพื้น พร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 2300 -
DU 7199HTC : ปลั๊กพื้น ชนิด 2 ช่อง PANASONIC 820 -
DU 8102HTC : ปลั้กฝังพื้นหน้ากลมขากลมแบน 2PG PANASONIC 950 -
DU 81831HTC : ปลั้กฝังพื้นเต้ารับคู่มีกราวด์ฝา PANASONIC 1320 -
DU 81833HTC : ปลั้กฝังพื้นเต้ารับมีกราวด์โทรศัพท์ PANASONIC 1450 -
DU81835HTC : ปลั๊กพื้นเต้ารับ 2PG มีม่านเต้าคอมฯ PANASONIC 1580 -
DU 81931HTC : ปลั้กฝังพื้นพร้อมฝาเสริมบ๊อกซ์ PANASONIC 1270 -
DU 8199HTC : ปลั้กฝังพื้นหน้ากลมขากลมแบน 2PG PANASONIC 1100 -
DU 8299 : แผ่นเสริมอุปกรณ์ PANASONIC 80 -
DUF1200LT : กล่องเปล่าอลูมิเนียมสำหรับเต้ารับ PANASONIC 1400 -
DUF1260LT : เต้ารับคู่ขากลมแบนมีกราวด์ม่านนริภัย PANASONIC 0 -
DUK 7000 : ฝาปิดพื้นรุ่นขันสกรูติดฝาเสริม PANASONIC 640 -
DUK 7002 : ฝาปิดพื้นรุ่นขันสกรูติดฝาเสริม PANASONIC 640 -
WEG 15929 R : เต้ารับคู่ 2PG ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 210 -
WEG 1592 KY : เต้ารับคู่ 2PG ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 210 -
WEG 15929 : เต้ารับคู่ 2PG ขาเสียบกลมแบน PANASONIC 162 -
WEG 2164 H : เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C โมดูล่า PANASONIC 270 -
WEG 2164 : เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C โมดูล่า PANASONIC 165 -
WEG 2166 H : เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C โมดูล่า PANASONIC 470 -
WEG 2166 : เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C โมดูล่า PANASONIC 287 -
WEG24886 H : เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 WEG 24886 PANASONIC 350 -
WEG24886 : เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 WEG 24886 PANASONIC 350 -
WEG2488H : เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5 WEG 2488 PANASONIC 300 -
WEG2488: เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5 WEG 2488 PANASONIC 260 -
WEG 2501 H : เต้ารับ TV DIN STANDARD PANASONIC 225 -
WEG 2501 : เต้ารับ TV DIN STANDARD PANASONIC 215 -
WEG 3020-8 : แผ่นอุดช่องว่าง 1 DEVICE PANASONIC 20 -
ยกเลิก ให้ไปใช้ที่รหัส 01WE3020HN01 PANASONIC 0 -
WEG 3023-8 : แผ่นปิดนูน1 DEVICE รู 9 มม.,16มม. PANASONIC 20 -
WEG 3023 H : แผ่น TELEPHONE WIRE CHIP PANASONIC 20 -
WEG 3032 G : ไพลอตแลมป์สีเขียว PANASONIC 165 -
WEG 3032 R : ไพลอตแลมป์สีแดง PANASONIC 165 -
WEG 3032 WH : ไพลอตแลมป์สีขาว PANASONIC 210 -
WEG 3032 W : ไพลอตแลมป์สีขาว PANASONIC 165 -
WEG 5001KH : สวิทซ์ทางเดียวสีเทา PANASONIC 60 -
WEG 5001 : สวิทซ์ทางเดียว PANASONIC 38 -
WEG 5002 H : สวิทซ์ 3 ทาง สีเทา PANASONIC 90 -
WEG 5002 : สวิทช์ 3 ทาง PANASONIC 70 -
WEG 5003-8 : สวิทช์ตัด 2 ขั้วสาย PANASONIC 290 -
WEG 5004 KH : สวิท 4 ทาง สีเทา PANASONIC 0 -
WEG 5004 : สวิท 4 ทาง PANASONIC 440 -
WEG5141 สวิทซ์ 1 ทาง 2สาย เปิดมีไฟ PANASONIC 500 -
WEG5151-51KH สวิทซ์ 1 ทาง ปิดมีไฟสีเทา PANASONIC 190 -
WEG5151-51K สวิทซ์ 1 ทาง ปิดมีไฟ PANASONIC 170 -
WEG5152-51K สวิทซ์ 3 ทาง ปิดมีไฟ PANASONIC 240 -
WEG 5341H : สวิทช์ทางเดียว เปิดมีไฟ PANASONIC 340 -
WEG 5341 : สวิทช์ทางเดียว เปิดมีไฟ PANASONIC 290 -
WEG 5400-7 : สวิทช์กดเปิด 1 NC 10A 250V PANASONIC 224 -
WEG 5401-7 H : สวิทช์กดเปิด 1 NO 10A 250V สีเทา PANASONIC 140 -
WEG 5401-7 : สวิทช์กดเปิด 1 NO 10A 250V PANASONIC 126 -
WEG 5511 MA : สวิทซ์ทางเดียวสีเม็ททัลลิคน้ำตาลเข้ม PANASONIC 65 -
WEG 5511 MB : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคดำ PANASONIC 65 -
WEG 5511 MF : สวิทช์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคน้ำตาล PANASONIC 65 -
WEG 5511 MH : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 65 -
WEG 5511 MW : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 65 -
WEG 5511 MY : สวิทช์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 65 -
WEG 5512 MA : สวิท 3 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาลเข้ม PANASONIC 126 -
WEG 5512 MB : สวิท 3 ทาง สีดำ PANASONIC 126 -
WEG 5512 MF : สวิท 3 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาล PANASONIC 126 -
WEG 5512 MH : สวิท 3 ทาง สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 126 -
WEG 5512 MW : สวิท 3 ทาง สีขาว PANASONIC 126 -
WEG 5512 MY : สวิท 3 ทาง สีทอง PANASONIC 126 -
WEG 5521 MA : สวิทซ์ 1 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาลเข้ม PANASONIC 65 -
WEG 5521 MB : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคดำ PANASONIC 65 -
WEG 5521 MF : สวิทช์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคน้ำตาล PANASONIC 65 -
WEG 5521 MH : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 65 -
WEG 5521 MW : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 65 -
WEG 5521 MY : สวิทช์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 65 -
WEG 5522 MA : สวิท 3 ทาง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 126 -
WEG 5522 MB : สวิท 3 ทาง สีดำ PANASONIC 126 -
WEG 5522 MF : สวิท 3 ทาง สีน้ำตาล PANASONIC 126 -
WEG 5522 MH : สวิท 3 ทาง สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 126 -
WEG 5522 MW : สวิทซ์ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 126 -
WEG 5522 MY : สวิทซ์ 3 ทาง สีทอง PANASONIC 126 -
WEG 5531 MA : สวิทซ์ 1 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาลเข้ม PANASONIC 65 -
WEG 5531 MB : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคดำ PANASONIC 65 -
WEG 5531 MF : สวิทช์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคน้ำตาล PANASONIC 65 -
WEG 5531 MH : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 65 -
WEG 5531 MW : สวิทซ์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 65 -
WEG 5531 MY : สวิทช์ทางเดียว สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 65 -
WEG 5532 MA : สวิทช์ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาลเข้ม PANASONIC 126 -
WEG 5532 MB : สวิทช์ 3 ทาง สีดำ PANASONIC 126 -
WEG 5532 MF : สวิทช์ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาล PANASONIC 126 -
WEG 5532 MH : สวิทช์ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 126 -
WEG 5532 MW : สวิทช์ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 126 -
WEG 5532 MY : สวิทช์ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 126 -
WEG 5534 MB : สวิทช์ 4 ทาง สีดำ PANASONIC 460 -
WEG5551 MA : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG5551 MB : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีดำ PANASONIC 300 -
WEG5551 MF : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 0 -
WEG5551 MH : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG5551 MW : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG5551 MY : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG 5552 MA : สวิทหิ่งห้อย 3 ทาง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 400 -
WEG 5552 MB : สวิทหิ่งห้อย 3 ทาง สีดำ PANASONIC 400 -
WEG 5552 MH : สวิทหิ่งห้อย 3 ทาง สีเทา PANASONIC 400 -
WEG 5552 MW : สวิทหิ่งห้อย 3 ทาง สีขาว PANASONIC 400 -
WEG 5552 MY : สวิทหิ่งห้อย 3 ทาง สีทอง PANASONIC 400 -
WEG5561 MA : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีน้ำตาล PANASONIC 300 -
WEG5561 MB : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีดำ PANASONIC 300 -
WEG5561 MF : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีน้ำตาล PANASONIC 300 -
WEG5561 MH : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG5561 MW : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีขาว PANASONIC 300 -
WEG5561 MY : สวิทปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีทอง PANASONIC 300 -
WEG5562 MA : สวิทปิดมีไฟ 3ทาง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 400 -
WEG5562 MB : สวิทปิดมีไฟ 3ทาง สีดำ PANASONIC 400 -
WEG5562 MH : สวิทปิดมีไฟ 3ทาง สีเทา PANASONIC 400 -
WEG 5562 MW : สวิทปิดมีไฟ 3ทาง สีขาว PANASONIC 400 -
WEG5562 MY : สวิทปิดมีไฟ 3ทาง สีทอง PANASONIC 400 -
WEG 5571 MA : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG 5571 MB : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีดำ PANASONIC 300 -
WEG 5571 MF : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG 5571 MH : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีเทา PANASONIC 300 -
WEG 5571 MW : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V PANASONIC 300 -
WEG 5571 MY : สวิทช์ปิดมีไฟทางเดียว 16A 250V สีทอง PANASONIC 300 -
WEG 5572 MA : สวิทปิดมีไฟ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคน้ำตาล PANASONIC 400 -
WEG 5572 MB : สวิทปิดมีไฟ 3 ทาง สีดำ PANASONIC 0 -
WEG 5572 MH : สวิทปิดมีไฟ 3 ทาง สีเทา PANASONIC 400 -
WEG 5572 MW : สวิทปิดมีไฟ 3 ทาง สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 400 -
WEG 5572 MY : สวิทปิดมีไฟ 3 ทาง สีทอง PANASONIC 400 -
WEG 57503 H : สวิทช์หรี่ไฟ 300W ปรับแสงสว่าง สีเทา PANASONIC 880 -
WEG 57503 : สวิทช์หรี่ไฟ 300W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 730 -
WEG 57508 H : สวิทช์หรี่ไฟ 800W ปรับแสงสว่าง สีเทา PANASONIC 1230 -
WEG 57508 : สวิทช์หรี่ไฟ 800W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 730 -
WEG57513 HK : สวิทช์หรี่ไฟ 320W ปรับแสงสว่าง สีเทา PANASONIC 710 -
WEG 57513 H : สวิทช์หรี่ไฟ 300W ปรับแสงสว่าง สีเทา PANASONIC 940 -
WEG 57513 K : สวิทช์หรี่ไฟ 320W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 600 -
WEG 57513 : สวิทช์หรี่ไฟ 300W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 780 -
WEG 57515 H : สวิทช์หรี่ไฟ 500W ปรับแสงสว่าง สีเทา PANASONIC 1050 -
WEG 57515 : สวิทช์หรี่ไฟ 500W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 600 -
WEG 57516H : สวิทช์หรี่ไฟ 540W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 820 -
WEG 57516 : สวิทช์หรี่ไฟ 540W ปรับแสงสว่าง PANASONIC 680 -
WEG 6501 : ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 127 -
WEG 6501 Y : ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง สีทอง PANASONIC 200 -
WEG 65029 : ฝาอลูมิเนียม 2 ช่องกลาง PANASONIC 127 -
WEG 6502 : ฝาอลูมิเนียม 2 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 127 -
WEG 6502 Y : ฝาอลูมิเนียม 2 ช่อง สีทอง PANASONIC 200 -
WEG 6503 : ฝาอลูมิเนียม 3 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 127 -
WEG 6503 Y : ฝาอลูมิเนียม 3 ช่อง สีทอง PANASONIC 200 -
WEG 6504 : ฝาอลูมิเนียม 4 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 300 -
WEG 6506 : ฝาอลูมิเนียม 6 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 300 -
WEG 6521 : ฝาอลูมิเนียม WIDE SERIES PANASONIC 127 -
WEG 6591 : ฝาอลูมิเนียมปิดเรียบ 1 GANG PANASONIC 184 -
WEG 6601 : ฝาสเตนเลส 1 ช่อง PANASONIC 170 -
WEG 66029 : ฝาสเตนเลส 2 ช่องกลาง PANASONIC 170 -
WEG 6602 : ฝาสเตนเลส 2 ช่อง PANASONIC 170 -
WEG 6603 : ฝาสเตนเลส 3 ช่อง PANASONIC 170 -
WEG 6604 : ฝาสเตนเลส 4 ช่อง PANASONIC 380 -
WEG 6606 : ฝาสเตนเลส 6 ช่อง PANASONIC 380 -
WEG 6691 : ฝาสเตนเลสปิดเรียบ PANASONIC 240 -
WEG 6801 B : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีดำ PANASONIC 33 -
WEG 6801 MA : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 45 -
WEG 6801 MB : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีเม็ททัลลิคดำ PANASONIC 45 -
WEG 6801 MF : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 45 -
WEG 6801 MH : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 45 -
WEG 6801 M : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีไม้เข้ม PANASONIC 170 -
WEG 6801 MW : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 45 -
WEG 6801 MY : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 45 -
WEG 6801 R : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีแดง PANASONIC 33 -
WEG 6801 T : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีไม้อ่อน PANASONIC 170 -
WEG 6801 W : ฝาพลาสติก 1 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 22 -
WEG 68029 MA : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 45 -
WEG 68029 MB : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีดำ PANASONIC 45 -
WEG 68029 MF : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีน้ำตาล PANASONIC 45 -
WEG 68029 MH : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีเทา PANASONIC 45 -
WEG 68029 MW : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีเม็ททัลลิคขา PANASONIC 45 -
WEG 68029 MY : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีทอง PANASONIC 45 -
WEG 68029 RK : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีแดง PANASONIC 33 -
WEG 68029 W : ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สีขาว PANASONIC 22 -
WEG 6802 B : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีดำ PANASONIC 33 -
WEG 6802 MA : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาล PANASONIC 45 -
WEG 6802 MB : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีเม็ททัลลิคดำ PANASONIC 45 -
WEG 6802MF :ฝาพลาสติก 2ช่องสีเม็ททัลลิคน้ำตาลอ่อน PANASONIC 45 -
WEG 6802 MH : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 45 -
WEG 6802 M : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีไม้เข้ม PANASONIC 170 -
WEG 6802 MW : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 45 -
WEG 6802 MY : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 45 -
WEG 6802 R : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีแดง PANASONIC 33 -
WEG 6802 T : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีไม้อ่อน PANASONIC 170 -
WEG 6802 W : ฝาพลาสติก 2 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 22 -
WEG 6803 B : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีดำ PANASONIC 33 -
WEG 6803 MA : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 45 -
WEG 6803 MB : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเม็ททัลลิคดำ PANASONIC 45 -
WEG 6803MF :ฝาพลาสติก 3ช่องสีเม็ททัลลิคน้ำตาลอ่อน PANASONIC 45 -
WEG 6803 MH : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเม็ททัลลิคเทา PANASONIC 45 -
WEG 6803 M : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีไม้เข้ม PANASONIC 170 -
WEG 6803 MW : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเม็ททัลลิคขาว PANASONIC 45 -
WEG 6803 MY : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเม็ททัลลิคทอง PANASONIC 45 -
WEG 6803 R : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีแดง PANASONIC 33 -
WEG 6803 T : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีไม้อ่อน PANASONIC 170 -
WEG 6803 W : ฝาพลาสติก 3 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 22
WEG 6803 Y : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเหลือง PANASONIC 33 -
WEG 6804 MA : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 85 -
WEG 6804 MB : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีดำ PANASONIC 85 -
WEG 6804MF :ฝาพลาสติก 4ช่องสีเม็ททัลลิคน้ำตาลอ่อน PANASONIC 85 -
WEG 6804 MH : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีเทา PANASONIC 85 -
WEG 6804 MW : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีแมทลิคขาว PANASONIC 85 -
WEG 6804 MY : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีทอง PANASONIC 0 -
WEG 6804 W : ฝาพลาสติก 4 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 76 -
WEG 6806 MA : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีน้ำตาลเข้ม PANASONIC 85 -
WEG 6806 MB : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีดำ PANASONIC 85 -
WEG 6806MF :ฝาพลาสติก 6ช่องสีเม็ททัลลิคน้ำตาลอ่อน PANASONIC 85 -
WEG 6806 MH : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีเทา PANASONIC 85 -
WEG 6806 MW : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีขาว PANASONIC 85 -
WEG 6806 MY : ฝาพลาสติก 6 ช่อง สีทอง PANASONIC 85 -
WEG 6806 W : ฝาพลาสติก 6 ช่อง WIDE SERIES PANASONIC 76 -
WEG 6821 W : ฝาพลาสติก WIDE SERIES PANASONIC 60 -
WEG 6891 W : ฝาพลาสติก ปิดเรียบ 1 GANG PANASONIC 58 -
WEG 7801 : ฝาโลหะกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด 1 ช่อง PANASONIC 670 -
WEG 78029 : ฝาโลหะกันน้ำ 2 ช่องกลาง PANASONIC 670 -
WEG 7802 : ฝาโลหะกันนำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด 2 ช่อง PANASONIC 670 -
WEG 7803 : ฝาโลหะกันน้ำ รุ่นฝาครอบเปิด-ปิด 3 ช่อง PANASONIC 670 -
WEG 7901 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 1 ช่อง PANASONIC 350 -
WEG 79029 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 2 ช่องกลาง PANASONIC 350 -
WEG 7902 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 2 ช่อง PANASONIC 350 -
WEG 7903 : ฝาพลาสติกกันน้ำ 3 ช่อง PANASONIC 350 -
WEG 8881 : ฝาโลหะกันน้ำรุ่นแนวนอน PANASONIC 670 -
WEG 8981 : ฝาพลาสติกกันน้ำรุ่นแนวนอน PANASONIC 350 -
WF 1220 : ปลั๊กฝัง 2P 20A 250V PANASONIC 240 -
WF 1230 BK : ปลั๊กฝัง 2P 30A 250V PANASONIC 410 -
WF 1315 : ปลั๊กฝัง 3P 15A 250V PANASONIC 220 -
WF 1320 : ปลั๊กฝัง 3P 20A 250V PANASONIC 290 -
WF 1330 : ปลั๊กฝัง 3P 30A 250V PANASONIC 760 -
WF 1415 BK : ปลั๊กฝัง 4P 15A 250V PANASONIC 250 -
WF 1420 BK : ปลั๊กฝัง 4P 20A 250V PANASONIC 255 -
WF 1430 KB : ปลั๊กฝัง 4P 30A 250V PANASONIC 1100 -
WF 2215 BK : ปลั๊กฝัง รุ่นล๊อค 2P 15A 250V PANASONIC 250 -
WF 2312 W : ปลั๊กฝัง รุ่นล๊อค PANASONIC 0 -
WF 2315 BK : ปลั๊กฝัง รุ่นล๊อค 3P 15A 250V PANASONIC 215 -
WF 2320 BK : ปลั๊กฝังรุ่นล๊อค 3P 20A 250V PANASONIC 300 -
WF 2320 : ปลั๊กฝัง รุ่นล๊อค 3P 20A 250V PANASONIC 300 -
WF 2330 : ปลั๊กฝัง รุ่นล๊อค 3P 30A 250V PANASONIC 710 -
WF 2420 BK : ปลั๊กฝัง รุ่นล็อค 4P 20A 250V PANASONIC 480 -
WF 2430 B : ปลั๊กฝัง รุ่นล็อค 4P 30A 250V PANASONIC 940 -
WF 3002 B : ปลั๊กเดี่ยว 2PG 15A 125V, PANASONIC 100 -
WF 3002 EK : ปลั๊กเดี่ยว 2PG 15A 125V, PANASONIC 100 -
WF 3003 B : ปลั๊กคู่ 2PG 15A 125V, PANASONIC 125 -
WF 3003 E : ปลั๊กคู่ 2PG 15A 125V, PANASONIC 125 -
WF 3012 B : ปลั๊กเดี่ยว 2PG 15A 125V สีดำ PANASONIC 210 -
WF 3012 E : ปลั๊กเดี่ยว 2PG 15A 125V สีงา PANASONIC 210 -
WF 3013 E : ปลั๊กคู่ 2PG 15A 125V สีงา PANASONIC 170 -
WF 5121 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ PANASONIC 175 -
WF 6215-8 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ PANASONIC 150 -
WF 6220 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ PANASONIC 190 -
WF 6315 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ PANASONIC 180 -
WF 6320 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ PANASONIC 280 -
WF 6420-8 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ สีดำ PANASONIC 330 -
WF 6430 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ สีดำ PANASONIC 790 -
WF 7002-250E : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไล้ท์ PANASONIC 125 -
WF 7004-8 : ปลั๊กยางตัวผู้ 2PG 15A 125V, PANASONIC 165 -
WF 7011-8 : ปลั๊กตัวผู้แบกกาไลท์ สีงา 2PG PANASONIC 125 -
Product Code Description Brand Price Discount
WF 7013-8 : ปลั๊กยางตัวผู้ขาขวาง 2PG 15A 250V PANASONIC 165 -
WF 7215-8 : ปลั๊กยางตัวผู้ 2P 15A 125V PANASONIC 145 -
WF 7220 : ปลั๊กยางตัวผู้ 2P 20A 250V PANASONIC 375 -
WF 7230 : ปลั๊กยางตัวผู้ 2P 30A 250V PANASONIC 800 -
WF 7315 : ปลั๊กยางตัวผู้ 3P 15A 250V PANASONIC 335 -
WF 7320 : ปลั๊กยางตัวผู้ 3P 20A 250V PANASONIC 430 -
WF 7330 : ปลั๊กยางตัวผู้ 3P 30A 250V PANASONIC 790 -
WF 7415 : ปลั๊กยางตัวผู้ 4P 15A 250V PANASONIC 340 -
WF 7420 : ปลั๊กยางตัวผู้ 4P 20A 250V PANASONIC 500 -
WF 7430-8 : ปลั๊กยางตัวผู้ 4P 30A 250V PANASONIC 1060 -
WF 7515 : ปลั้กยางตัวผู้ 2PG 15A 125V PANASONIC 280 -
WF 7615 : ปลั้กยางตัวผู้ 2PG 15A 250V PANASONIC 405 -
WF 8215 : ปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 2P 15A 250V PANASONIC 215 -
WF 8220 : ปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 2P 20A 250V PANASONIC 500 -
WF 8315 : ปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 3P 15A 250V PANASONIC 440 -
WF 8320 K : ปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 3P 20A 250V PANASONIC 570 -
WF 8330 : ปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 3P 30A 250V PANASONIC 1280 -
WF 8420 : Fปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 4P 20A 250V PANASONIC 710 -
WF 8430 : ปลั้กยางตัวผู้ รุ่นล็อค 4P 30A 250V PANASONIC 1400 -
WF 9403 : ฝาพลาสติกกันน้ำเดี่ยว รู 35.5 มม. PANASONIC 680 -
WF 9404 : ฝาพลาสติกกันน้ำคู่ ใช้กับปลั๊กคู่ PANASONIC 680 -
WF 9405 : ฝาพลาสติกกันน้ำเดี่ยว รู 41 มม. PANASONIC 680 -
WF 9531 : ฝาอลูมิเนียม ใช้กับปลั๊กคู่ PANASONIC 160 -
WF 9631 : ฝาสแตนเลส ใช้กับปลั๊กคู่ PANASONIC 145 -
WH 2013 : ปลั๊กอดับเตอร์ตัวผู้ 2P 10A 250V PANASONIC 92 -
WH 40113-250 : ปลั๊กตัวผู้ สี่เหลี่ยม 2P 10A 250V PANASONIC 46 -
WH 4015-8 : ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้ง 2P 10A 250V PANASONIC 53 -
WH 4415 : ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้งใหญ่ 2P 10A 250V PANASONIC 50 -
WH 4515 : ปลั๊กกลางทาง WH4415 WH4615 PANASONIC 112 -
WH 4615 : ปลั๊กตัวเมียของรุ่น WH4415 2P 10A 250V PANASONIC 62 -
WH 5403 : สวิทช์กลางทาง 3A 300V PANASONIC 90 -
WH 5407 : สวิทช์กลางทาง 7A 300V PANASONIC 123 -
WK 1012 : ปลั๊กลอยขาแบน PANASONIC 60 -
WK 1021 : ปลั๊กลอย 2 ที่ สีงา PANASONIC 135 -
WK 1022-250 : ปลั๊กลอย 3 ที่ สีงา PANASONIC 215 -
WK 1220 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 2P 20A 250V PANASONIC 240 -
WK 1230 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 2P 30A 250V PANASONIC 600 -
WK 1315 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 3P 15A 250V PANASONIC 220 -
WK 1320 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 3P 20A 250V PANASONIC 290 -
WK 1330 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 3P 30A 250V PANASONIC 760 -
WK 1415 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 4P 15A 250V PANASONIC 250 -
WK 1420 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 4P 20A 250V PANASONIC 350 -
WK 1430 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล 4P 30A 250V PANASONIC 1100 -
WK 2215 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล รุ่นล็อค 2P 15A 250V PANASONIC 250 -
WK 2220 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล รุ่นล็อค 2P 20A 250V PANASONIC 310 -
WK 2315 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล รุ่นล็อค 3P 15A 250V PANASONIC 280 -
WK 2320 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล รุ่นล็อค 3P 20A 250V PANASONIC 360 -
WK 2420 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล รุ่นล็อค 4P 20A 250V PANASONIC 555 -
WK 2430 : ปลั๊กลอย สีน้ำตาล รุ่นล็อค 4P 30A 250V PANASONIC 1220 -
WK 3001-250 : ปลั๊กลอย สีงา PANASONIC 125 -
WK 3004-250K : ปลั๊กลอยคู่ สีงา PANASONIC 215 -
WK 3011-8 : ปลั๊กลอย สีงา 2P G 15A 250V PANASONIC 170 -
WK 8154 : ปลั๊กต่อ รุ่นรางเหล็กเสียบได้ 4 ที่ PANASONIC 1880 -
WKG 1092-250 : ปลั๊กลอย คู่ สีงา ฐานสีงา PANASONIC 64 -
WN 1001-7K : เต้ารับ 2 สาย 10A 250V PANASONIC 68 -
WN 1061-8 : เต้ารับ 2 สาย เสียบล็อค 15A 125V PANASONIC 116 -
WN 1090 7K : เต้ารับ 2 สาย ขาเสียบกลม 10A 250V PANASONIC 68 -
WN 1101-7 : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ 15A 125V PANASONIC 103 -
WN 1101 R : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ 15A 125V PANASONIC 315 -
WN 1101 W : เต้ารับ 2 สาย พร้อมกราวด์ 15A 125V PANASONIC 315 -


เบรกเกอร์- ตู้โหลด Panasonic

BAC 11-110-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 1A PANASONIC 1 -
BAC 11-120-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 2A PANASONIC 945 -
BAC11-130-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 3A PANASONIC 945 -
BAC 11-150-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 5A PANASONIC 0 -
BAC 11-170-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 7A PANASONIC 945 -
BAC 11-210-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 10A PANASONIC 945 -
BAC 11-215-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 15A PANASONIC 945 -
BAC11-220-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 20A PANASONIC 0 -
BAC 11-230-1 : เซอร์กิตโปรเทคเตอร์ 1P 30A PANASONIC 945 -
BAK 60 : เบรกเกอร์ BAK 60 2P 60A PANASONIC 1915 -
BAK 60 : เบรกเกอร์ BAK 60 3P 30A PANASONIC 2875 -
BBD1101CTA : CB. 1P 10 A PANASONIC PANASONIC 130 -
BBD1161CTA : CB. 1P 16 A PANASONIC PANASONIC 130 -
BBD1201CTA : CB. 1P 20 A PANASONIC PANASONIC 130 -
BBD1321CTA : CB. 1P 32 A PANASONIC PANASONIC 130 -
BBD1501CTA : CB. 1P 50 A PANASONIC PANASONIC 230 -
BBD2162CTA : CB. 2P 16A PANASONIC PANASONIC 440 -
BBD2202CTA : CB. 2P 20A PANASONIC PANASONIC 520 -
BBD2322CTA : CB. 2P 32A PANASONIC PANASONIC 520 -
BBD2402CTA : CB. 2P 40 A PANASONIC PANASONIC 700 -
BBD2502CTA : CB. 2P 50 A PANASONIC PANASONIC 700 -
BBD2632CTA : CB. 2P 63A PANASONIC PANASONIC 700 -
BC 30N : เบรคเกอร์ 3P 10A PANASONIC 2050 -
BC 30N : เบรคเกอร์ 3P 15A PANASONIC 2050 -
BC 30N : เบรคเกอร์ 2P 10A PANASONIC 1825 -
BC 30N : เบรคเกอร์ 2P 15A PANASONIC 1825 -
BC 30N : เบรคเกอร์ 2P 30A PANASONIC 1825 -
BC 30N : เบรคเกอร์ 3P 10A PANASONIC 2050 -
BC 100N : เบรคเกอร์ 3P 75A PANASONIC 3750 -
BJC 210038N : เบรกเกอร์กันดูด 2P 100A 30MA 10KA 24 PANASONIC 6070 -
BJC 212538N : เบรกเกอร์กันดูด 2P 125A 30MA 10KA 24 PANASONIC 6070 -
BJC 24038N : เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A 30MA 2.5KA 240 PANASONIC 2680 -
BJC 25038N : เบรกเกอร์กันดูด 2P 50A 30MA 2.5KA 240 PANASONIC 2680 -
BJC 26038N : เบรกเกอร์กันดูด 2P 60A 30MA 5KA 240V PANASONIC 3100 -
BJC 275318N : เบรกเกอร์กันดูด 2P 75A 30MA 10KA 24 PANASONIC 6070 -
BJC 3100341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 100A 30MA 5KA 24 PANASONIC 6560 -
BJC 3125341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 125A 30MA 5KA 24 PANASONIC 6560 -
BJC 320341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 20A 30MA 2.5KA 24 PANASONIC 3820 -
BJC 330341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 30A 30MA 2.5KA 24 PANASONIC 3820 -
BJC 340341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 40A 30MA 2.5KA 24 PANASONIC 3820 -
BJC 350341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 50A 30MA 2.5KA 24 PANASONIC 3820 -
BJC 360341N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 60A 30MA 2.5KA 24 PANASONIC 3820 -
BJC 3753141N : เบรกเกอร์กันดูด 3P 75A 30MA 5KA 240 PANASONIC 3820 -
BJJ 2-15-32-8 : เบรกเกอร์กันดูด 2P 15A 30MA 1KA 24 PANASONIC 1400 -
BJJ 2-20-22-8 : เบรกเกอร์กันดูด 2P 20A 15MA 1KA 24 PANASONIC 1400 -
BJJ 2-20-32-8 : เบรกเกอร์กันดูด 2P 20A 30MA 1KA 24 PANASONIC 1400 -
BJJ 2-30-22-8 : เบรกเกอร์กันดูด 2P 30A 15MA 1KA 24 PANASONIC 1400 -
BJJ 2-30-32-8 : เบรกเกอร์กันดูด 2P 30A 30MA 1KA 24 PANASONIC 1400 -
BJS 30208YT: เบรกเกอร์กันดูด 2P 30A 15MA ตัวเล็ก PANASONIC 500 -
BJS 30308YT: เบรกเกอร์กันดูด 2P 30A 30MA ตัวเล็ก PANASONIC 500 -
BQDC 04A ตู้ควบคุมไฟ PANASONIC PANASONIC 1000 -
BQDC 06A ตู้ควบคุมไฟ PANASONIC PANASONIC 1130 -
BQDC 08A ตู้ควบคุมไฟ PANASONIC PANASONIC 1270 -
BQDC 12A ตู้ควบคุมไฟ PANASONIC PANASONIC 1400 -
BQDC 16A ตู้ควบคุมไฟ PANASONIC PANASONIC 1540 -
BS 1110 YT : เบรกเกอร์ HB 10A 2P PANASONIC 123 -
BS 1111 YT : เบรกเกอร์ HB 15A 2P PANASONIC 123 -
BS 1112 YT : เบรกเกอร์ HB 20A 2P PANASONIC 123 -
BS 1113 YT : เบรกเกอร์ HB 30A 2P PANASONIC 130 -
BS 1114 YT : เบรกเกอร์ HB 40A 2P PANASONIC 130 -
BS 2-10T : เบรกเกอร์ SHB 10A 2P PANASONIC 570 -
BS 2-15T : เบรกเกอร์ SHB 15A 2P PANASONIC 570 -
BS 2-20T : เบรกเกอร์ SHB 20A 2P PANASONIC 570 -
BS 2-30T : เบรกเกอร์ SHB 30A 2P PANASONIC 570 -
BS 2-3T : เบรกเกอร์ SHB 3A 2P PANASONIC 570 -
BS 2-5T : เบรกเกอร์ SHB 5A 2P PANASONIC 570 -
XE 100NS 2P 100A 15KA 380V : เบรคเกอร์ PANASONIC 2080 -
XE 225NS 3P 225A 18KA 380V : เบรคเกอร์ PANASONIC 6800 -
XE 400NS 3P 350A 25KA 380V : เบรคเกอร์ PANASONIC 15200 -
BJJ 2-15-22-8 : เบรกเกอร์กันดูด 2P 15A 15MA 1KA 24 PANASONIC 1400 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท ชาญชัยดอทเน็ท จำกัด
141/198 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย
โทรศัพท์: 02-3309681-3 แฟกซ์: 02-3309680 มือถือ: 089-7736115
เว็บไซต์:http://www.charnchai.net
แผนที่: คลิกที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กล้อง panasonic,กล้องวงจรปิด panasonic,กล้องวีดีโอ panasonic,ราคากล้อง panasonic,กล้อง vdo panasonic,panasonic กล้อง
panasonic กล้องวีดีโอ,กล้อง panasonic lumix,กล้อง cctv panasonic,ศูนย์กล้อง panasonic,แอร์ panasonic
ราคาแอร์ panasonic,แอร์ panasonic ราคา,panasonic แอร์,รีโมทแอร์ panasonic,แอร์บ้าน panasonic,สมัครงาน panasonic
panasonic สมัครงาน,หางาน panasonic,งาน panasonic,panasonic งาน,ตู้เย็น panasonic,panasonic.co.th
,ศูนย์ซ่อม panasonic,เครื่องปรับอากาศ panasonic,เครื่องแฟกซ์ panasonic,พัดลม panasonic,อุปกรณ์ไฟฟ้า panasonic
,panasonic thailand,โทรทัศน์ panasonic,เต้ารับ panasonic,กล้อง panasonic,กล้องวงจรปิด panasonic,กล้องวีดีโอ panasonic,ราคากล้อง panasonic,กล้อง vdo panasonic,panasonic กล้อง
panasonic กล้องวีดีโอ,กล้อง panasonic lumix,กล้อง cctv panasonic,ศูนย์กล้อง panasonic,แอร์ panasonic
ราคาแอร์ panasonic,แอร์ panasonic ราคา,panasonic แอร์,รีโมทแอร์ panasonic,แอร์บ้าน panasonic,สมัครงาน panasonic
panasonic สมัครงาน,หางาน panasonic,งาน panasonic,panasonic งาน,ตู้เย็น panasonic,panasonic.co.th
,ศูนย์ซ่อม panasonic,เครื่องปรับอากาศ panasonic,เครื่องแฟกซ์ panasonic,พัดลม panasonic,อุปกรณ์ไฟฟ้า panasonic
,panasonic thailand,โทรทัศน์ panasonic,เต้ารับ panasonic,conduit panasonic,อุปกรณ์ไฟฟ้า panasonic
,ปลั๊กไฟ panasonic,panasonic รุ่น ล่าสุด,panasonic conduit

***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**