6/15/2555

รถขนส่งสินค้า ภาคเหนือ (Northern Thailand)เชียงราย (โยนกเชียงแสน)
เชียงใหม่ (นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่)
น่าน (นันทบุรีศรีนครน่าน)
พะเยา (ภูกามยาว)
แพร่ (เวียงโกศัย)
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง (เขลางค์นคร)
ลำพูน (หริภุญชัย)
อุตรดิตถ์ (เมืองพิชัย,เมืองลับแล)

ไม่มีความคิดเห็น: