6/30/2555

สายไฟ IV


สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
300 V 70๐ C PVC INSULATED,SINGLE CORE

CABLE STRUCTURE

CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Sizes 0.5 mm2 up to 500 mm2

INSULATION : PVC, Any color

CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70๐ C Circuit Voltage not exceeding 300 volts

TESTING VOLTAGE : 2,000 volts

REFERENCE : TIS 11-2531, Table 1