6/24/2555

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน Camsco,shinohawa หมวด ข.ค.


ขารีเลย์ (SOCKET)

ข้องอฉาก
คอนแทคช่วย รุ่น LCI-D SERIES ( AUXILIARY CONTACT )
คอนแทคช่วย รุน UA-AX SERIES ( AUXILIARY CONTACT )
คอยล์สำหรับ แมกเนติก รุ่น SK
คาร์ทริคฟิวส์ (SCREW BASE & FUSE)
เคเบิลแกลน (CABLE GLAND)
เคเบิ้ลคลิป (CLIP-ON CABLE MARKER)

 
เคเบิลไทร์ (CABLE TIES)
 
เคเบิลมาร์เกอร์ (CABLE MARKER)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( TEMPERATURE CONTROLLER )
เครื่องมือ ( HIGH QUALITY CRIMPING TOOL )
เคาท์เตอร์นับ 5 หลัก ,6 หลัก ( ELECTRO-MAGNETIC COUNTER )
เคาท์เตอร์ดิจิตอล

 
แคมซีเลคเตอร์สวิสท์ (CAM SELECTOR SWITCH)

แคลมพ์ยึดสาย ( CABLE CLAMP )