6/14/2555

อุปกรณ์ไฟฟ้า BTICINO สินค้าจากต่างประเทศ


BTICINO

BTICINO
BTICINO
25948 : บ๊อกซ์ฝังกันน้ำพลาสติก 1ช่อง5440BTICINO350-
28500 : POP UP สีอลูมิเนียมBTICINO640-
28600 : POP-UP PVC TICINOBTICINO330-
4126 : N:ปลั๊กเดี่ยว 2PEBTICINO210-
L4177 : ปลั๊กสำหรับเครื่องโกนหนวดBTICINO2450-
4185 : N:ปลั๊กคู่ 3 สาย 2PEBTICINO370-
4258/11N : N:ปลั๊กโทรศัพท์ 4 สาย RJ11BTICINO490-
N48030B : ฝาสีขาว / N4703 TICINOBTICINO190-
N4803GF : ฝาสีตะกั่วดำ TICINOBTICINO0-
N4803GN : ฝาสีเทา TICINOBTICINO0-
N4803IB : ฝาสีขาว/N4703 TICINOBTICINO78-
N4803KR : ฝาสีขคริสตัล / N4703 TICINOBTICINO190-
N4803LAE : ฝาลายไม้สีขาว / N4703 TICINOBTICINO0-
N48040B : ฝาสีขาว / N4704 TICINOBTICINO0-
N4804KR : ฝาสีคริสตัล/ N4704 TICINOBTICINO393-
5000 : ตัวอุดช่องว่างBTICINO14-
5001 : สวิทฝังทางเดียวBTICINO36-
5003 : สวิทฝังสองทางBTICINO62-
5021M/4 : เต้ารับโทรศัพท์ 4P โมดูล่าแจ็ค TICINOBTICINO0-
5023T : ปลั๊กฝัง 2PG UNIVERSALBTICINO97-
5025GN : ปลั๊กฝังคู่ 2PG UNIVERSALBTICINO149-
5025G : ปลั๊กฝังคู่ 2PG UNIVERSALBTICINO0-
5025 : ปลั๊กฝัง UNIVERSALBTICINO36-
5026 : ปลั๊กฝัง 2PG ขากลมแบนBTICINO90-
5028N : ปลั๊กฝัง 2PG US.BTICINO85-
503/30N : ฝาAL.ยึดน๊อตสำหรับ 5025GNBTICINO21-
503/30 : ฝาAL.ยึดน๊อตสำหรับ 5025GBTICINO90-
503/11 PB : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO21-
503/11 PG : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีเทาBTICINO21-
503/11 PI : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีงาBTICINO21-
503/12 PB : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO21-
503/12 PG : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีเทาBTICINO21-
503/12 PI : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีงาBTICINO21-
503/13 PB : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO21-
503/13 PG : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเทาBTICINO21-
503/13 PI : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีงาBTICINO21-
503/1 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 1 ช่องBTICINO110-
503/1 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 1 ช่องBTICINO90-
503/23 PB :ฝาพลาสติกสำหรับ 5023T น้ำตาลBTICINO0-
503/23 S :ฝาสแตนเลสยึดน๊อตสำหรับ 5023TBTICINO0-
503/2 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 2 ช่องBTICINO110-
503/2 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 2 ช่องBTICINO90-
503/30N : ฝาAL.ยึดน๊อตสำหรับ 5025GNBTICINO90-
503/30 PB : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025G สีงาBTICINO24-
503/30 PI : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025G สีงาBTICINO21-
503/30 PIN : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025GN สีงาBTICINO21-
503/30 P : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025G น้ำตาลBTICINO0-
503/30 SN : ฝาสแตนเลสยึดน๊อตสำหรับ 5025GBTICINO110-
503/3 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 3 ช่องBTICINO110-
503/3 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 3 ช่องBTICINO90-
503A : ตระแกรงสำหรับ 503/1-3 , 506/4-6BTICINO0-
503E : บ็อกซ์พลาสติก ฝังปูน TICINOBTICINO25-
503LP : บ๊อกซ์ลอย 3 ช่องBTICINO70-
503 N : บ๊อกซ์ฝังสีดำ 2x4 TICINOBTICINO8-
503PS : บ๊อกซ์ลอย 2x4BTICINO19-
504E : บ็อกซ์ฝังสีเหลือง TICINOBTICINO85-
506/14 PB : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO73-
506/14 PG : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีเทาBTICINO73-
506/4 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 4 ช่องBTICINO225-
506/4 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 4 ช่องBTICINO220-
506/6 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 6 ช่องBTICINO225-
506/6 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 6 ช่องBTICINO220-
506L : บ็อกซ์ฝังสีส้ม TICINOBTICINO195-
506N : บ๊อกฝังสีดำ 4x4BTICINO30-
5152D : ปลั๊กฝัง TV.BTICINO

25948 : บ๊อกซ์ฝังกันน้ำพลาสติก 1ช่อง5440BTICINO350-
28500 : POP UP สีอลูมิเนียมBTICINO640-
28600 : POP-UP PVC TICINOBTICINO330-
4126 : N:ปลั๊กเดี่ยว 2PEBTICINO210-
L4177 : ปลั๊กสำหรับเครื่องโกนหนวดBTICINO2450-
4185 : N:ปลั๊กคู่ 3 สาย 2PEBTICINO370-
4258/11N : N:ปลั๊กโทรศัพท์ 4 สาย RJ11BTICINO490-
N48030B : ฝาสีขาว / N4703 TICINOBTICINO190-
N4803GF : ฝาสีตะกั่วดำ TICINOBTICINO0-
N4803GN : ฝาสีเทา TICINOBTICINO0-
N4803IB : ฝาสีขาว/N4703 TICINOBTICINO78-
N4803KR : ฝาสีขคริสตัล / N4703 TICINOBTICINO190-
N4803LAE : ฝาลายไม้สีขาว / N4703 TICINOBTICINO0-
N48040B : ฝาสีขาว / N4704 TICINOBTICINO0-
N4804KR : ฝาสีคริสตัล/ N4704 TICINOBTICINO393-
5000 : ตัวอุดช่องว่างBTICINO14-
5001 : สวิทฝังทางเดียวBTICINO36-
5003 : สวิทฝังสองทางBTICINO62-
5021M/4 : เต้ารับโทรศัพท์ 4P โมดูล่าแจ็ค TICINOBTICINO0-
5023T : ปลั๊กฝัง 2PG UNIVERSALBTICINO97-
5025GN : ปลั๊กฝังคู่ 2PG UNIVERSALBTICINO149-
5025G : ปลั๊กฝังคู่ 2PG UNIVERSALBTICINO0-
5025 : ปลั๊กฝัง UNIVERSALBTICINO36-
5026 : ปลั๊กฝัง 2PG ขากลมแบนBTICINO90-
5028N : ปลั๊กฝัง 2PG US.BTICINO85-
503/30N : ฝาAL.ยึดน๊อตสำหรับ 5025GNBTICINO21-
503/30 : ฝาAL.ยึดน๊อตสำหรับ 5025GBTICINO90-
503/11 PB : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO21-
503/11 PG : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีเทาBTICINO21-
503/11 PI : ฝาพลาสติก 1 ช่อง สีงาBTICINO21-
503/12 PB : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO21-
503/12 PG : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีเทาBTICINO21-
503/12 PI : ฝาพลาสติก 2 ช่อง สีงาBTICINO21-
503/13 PB : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO21-
503/13 PG : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีเทาBTICINO21-
503/13 PI : ฝาพลาสติก 3 ช่อง สีงาBTICINO21-
503/1 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 1 ช่องBTICINO110-
503/1 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 1 ช่องBTICINO90-
503/23 PB :ฝาพลาสติกสำหรับ 5023T น้ำตาลBTICINO0-
503/23 S :ฝาสแตนเลสยึดน๊อตสำหรับ 5023TBTICINO0-
503/2 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 2 ช่องBTICINO110-
503/2 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 2 ช่องBTICINO90-
503/30N : ฝาAL.ยึดน๊อตสำหรับ 5025GNBTICINO90-
503/30 PB : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025G สีงาBTICINO24-
503/30 PI : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025G สีงาBTICINO21-
503/30 PIN : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025GN สีงาBTICINO21-
503/30 P : ฝาพลาสติกสำหรับ 5025G น้ำตาลBTICINO0-
503/30 SN : ฝาสแตนเลสยึดน๊อตสำหรับ 5025GBTICINO110-
503/3 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 3 ช่องBTICINO110-
503/3 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 3 ช่องBTICINO90-
503A : ตระแกรงสำหรับ 503/1-3 , 506/4-6BTICINO0-
503E : บ็อกซ์พลาสติก ฝังปูน TICINOBTICINO25-
503LP : บ๊อกซ์ลอย 3 ช่องBTICINO70-
503 N : บ๊อกซ์ฝังสีดำ 2x4 TICINOBTICINO8-
503PS : บ๊อกซ์ลอย 2x4BTICINO19-
504E : บ็อกซ์ฝังสีเหลือง TICINOBTICINO85-
506/14 PB : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีน้ำตาลBTICINO73-
506/14 PG : ฝาพลาสติก 4 ช่อง สีเทาBTICINO73-
506/4 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 4 ช่องBTICINO225-
506/4 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 4 ช่องBTICINO220-
506/6 S : ฝาสแตนเลสยึดน๊อต 6 ช่องBTICINO225-
506/6 : ฝาอลูมิเนียมยึดน๊อต 6 ช่องBTICINO220-
506L : บ็อกซ์ฝังสีส้ม TICINOBTICINO195-
506N : บ๊อกฝังสีดำ 4x4BTICINO30-
5152D : ปลั๊กฝัง TV.BTICINO


ไม่มีความคิดเห็น: